Prezydent po podpisaniu ustawy o TK: zakończmy jałowe spory. Myślę, że Polacy oczekują spokoju

Nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS została uchwalona w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że weszła w życie.

Nowela przyczynia się do wzmocnienia pozycji Trybunału – ocenił prezydent po podpisaniu ustawy.

Zaapelował, by w Sejmie zakończyć „jałowe spory” i rozpocząć merytoryczną dyskusję o sprawach ważnych dla Polaków.

– Po analizie, po zastanowieniu się, podjąłem dzisiaj decyzję o podpisaniu noweli do ustawy o TK. Uważam, że ta nowela przyczynia się do wzmocnienia pozycji i sytuacji Trybunału Konstytucyjnego, sytuacji przede wszystkim w znaczeniu odbioru społecznego, ale sytuacji także w znaczeniu tego, co jest zasadniczą rolą Trybunału, czyli orzekanie, kierując się względami czysto prawnymi” – oświadczył prezydent Duda.

REKLAMA

– Nieprawdą jest – mówił – że nowela ustawy o TK osłabia Trybunał.

– Jeżeli mamy zasadę trójpodziału władzy, jeżeli decyzje podejmowane przez parlament wybrany w demokratycznych wyborach – a więc stanowiący wyraz także i społecznego przeświadczenia, w jakim kierunku powinna zmierzać polska polityka i w jakimi kierunku powinny zmierzać także zmiany, które są przez parlament dokonywane, zmiany ustawowe – jeżeli ma to być szanowane, Trybunał w sprawach ustaw powinien orzekać w pełnym składzie, przy podwyższonej większości – mówił prezydent.

Zaznaczył, że w Trybunale zasiadają prawnicy, którzy – jak dodał – mają różne poglądy i polityczne, i ideologiczne, ale także często różne poglądy prawne.

– Otóż podwyższona większość jest gwarancją tego, że ci prawnicy w zdecydowanej większości zgodzili się ze sobą – powiedział Duda.

Podkreślił, że trudno mu było zrozumieć dotychczasową sytuację, w której jeśli Trybunał orzekał w pięcioosobowym składzie, to de facto trzech sędziów mogło decydować o losie ustawy przyjętej przez parlament wybrany przez społeczeństwo.

– Biorąc pod uwagę fakt, że bardzo często były te ustawy dotyczące także praw obywatelskich, różnego rodzaju zmian, które wpływają na życie obywateli, to z pewnością taka większość nie była do tego wystarczająca – ocenił prezydent Duda.

Podpisana w poniedziałek przez prezydenta nowelizacja ustawy o TK stanowi m.in., że Trybunał co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 na 15 sędziów TK (dziś pełny skład to co najmniej dziewięciu sędziów). W składzie siedmiu sędziów będą zaś badane m.in. skargi konstytucyjne i pytania prawne sądów.

Orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów, a nie – jak dziś – zwykłą. Ponadto, terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w TK według kolejności wpływu.

Zdaniem prezydenta rozwiązania przyjęte w noweli ustawy o TK wzmacniają pozycję i powagę orzecznictwa Trybunału, także w oczach społecznych.

Prezydent Duda ocenił, że zmiany w TK przyczynią się do uspokojenia sytuacji.

– Trudno jest mi się pogodzić z tym, że w polskim Sejmie i przestrzeni medialnej odbywają się tak gorące dyskusje, w których często padają niepotrzebne słowa.

Myślę, że przede wszystkim Polacy oczekują spokoju i tego, że skoro podjęli decyzje w wyborach prezydenckich a potem parlamentarnych, to programy, które były zgłaszane przez polityków, m.in. przeze mnie, ale także przez dzisiejszą większość parlamentarną zostaną zrealizowane – powiedział. Dodał, że ludzie oczekują dobrych zmian.

– Wierzę w to, że przyszły rok będzie rokiem dobrych zmian – rokiem obniżenia wieku emerytalnego z możliwością wyboru, czyli samodecydowania przez każdego, czy chce, czy nie chce pracować dłużej, że będzie rokiem, w którym zostanie przyjęta w polskim parlamencie ustawa podwyższająca kwotę wolną od podatku tak, aby w codziennych portfelach zostało więcej pieniędzy – podkreślił prezydent.

Wyraził też nadzieję, że w przyszłym roku uchwalona zostanie ustawa dotycząca 500-złotowego dodatku na dzieci. „To są sprawy ważne, na które oczekują Polacy” – zaznaczył Duda.

Prezydent zaapelował o zakończenie sporów w parlamencie, które – jak mówił – bardzo często są jałowe i bardzo często zniechęcają ludzi do tego, aby w ogóle interesować się tym, co dzieje w kwestiach politycznych.

– Proszę, aby przystąpić do merytorycznej dyskusji na temat tych rzeczy, które są dla Polaków ważne i które są przez nich oczekiwane – dodał.

– Apeluję o to jako prezydent, apeluję o rozwagę w dyskusji, apeluję o rozwagę w słowach. Pamiętajmy, że każde słowo jest słyszane nie tylko w Polsce, ale że Polska jest także jednym z większych krajów UE i słowa, które u nas padają, są słyszane również za granicą.

Proszę zatem, aby mówić prawdę, i proszę, aby nie manipulować, aby fakty były podawane takimi, jakimi są, również te fakty, które mają walor prawny – mówił Duda.

Podkreślił, że swój apel kieruje nie tylko do polityków, ale i do ekspertów, którzy się wypowiadają. – Apeluję o obiektywizm, o uczciwą i rzetelną dyskusję na ważne tematy, które mają miejsce w naszym kraju – powiedział.

– Wierzę w to, że ta ustawa przyczynia się do zakończenia sporu wokół TK. Wierzę w to również, że TK, który w tej chwili jest – powiedzmy – w miarę pluralistyczny, bo mamy dziewięciu sędziów wybranych przez poprzednią większość parlamentarną i 5 sędziów wybranych przez nową większość parlamentarną, że ten TK będzie pracował w sposób rzetelny w oparciu o nową ustawę, która zapewni, że orzeczenia, które wydaje, mają rzeczywiście charakter czysto prawniczy, że są dogłębną analizą tego, co powiedział i ustalił parlament z punktu widzenia zgodności lub niezgodności z konstytucją i nie ma w nich ideologii – powiedział prezydent Duda.

Jego zdaniem ważny jest też przepis mówiący, że sprawy w Trybunale będą rozpatrywane w kolejności zgłaszania. Jak mówił, obywatele nie rozumieją, dlaczego sprawy ważne dla nich czekają na rozpatrzenie w TK miesiącami a często nawet latami.

– A sprawy, które dotyczą samego TK, rozpatrywane są w ciągu tygodnia lub dwóch. To nie jest sytuacja, z którą można by się pogodzić – ocenił.

Jak mówił, rozpatrywanie spraw zgodnie z kolejnością zgłoszenia przyczynia się do uwolnienia Trybunał od wszelkich nacisków, i medialnych, i politycznych i innych co do kolejności rozpatrywania spraw. Prezydent Duda uważa, że jest to rozwiązanie uczciwe, rzetelne i stanowi element wzmocnienia TK.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 30 grudnia 2015 06:00
`