Pomoc dla młodych bez pracy – wnioski PO WER po pierwszej ocenie

8 września 2015 10:26. fot.: imagestock

W sumie 176 z 248 złożonych wniosków przeszło pozytywną ocenę. Instytucje, które je złożyły zainteresowane są pomocą młodym Dolnoślązakom, którzy nie mają pracy. Niedawno Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył ocenę formalną złożonych wniosków. Wkrótce rusza ocena merytoryczna.

W sumie do rozdysponowania są prawie 33 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym, którzy nie muszą być zarejestrowani w urzędach pracy. Działania te będą możliwe dzięki unijnemu Programowi Wiedza Edukacja Rozwój. Chodzi o aktywizację osób młodych pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

– Projekty, które nie przeszły do dalszego etapu oceny nie spełniały wymaganych kryteriów, a jednym z nich była gwarancja zatrudnienia, czy też fakt, by projekt nie był realizowany zbyt krótko. Opracowując wymagania opieraliśmy się na naszych doświadczeniach oraz ministerstwa, a wszystko po to, by finalnie wybrane projekty były jak najlepszej jakości, a dzięki nim młodzi Dolnoślązacy znaleźli pracę – wylicza Ewa Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

W kolejnym etapie zapadną decyzje, który z podmiotów otrzyma fundusze. Wartość projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną to ponad 216,5 mln zł.

REKLAMA

PO WER dla Dolnoślązaków

Działania z młodymi Dolnoślązakami – według planu – zaczną się przede wszystkim od identyfikacji ich predyspozycji zawodowych oraz analizy pomysłu na nowe zajęcie. W ramach dodatkowych działań uczestnicy projektów, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli liczyć m. in. na kontynuowanie nauki, staże, praktyki, szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy.

Osoby, które zdecydują się na pracę poza swoim miejscem zamieszkania mogą otrzymać pomoc w postaci np. sfinansowania kosztów dojazdów, albo też fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu.
W ramach programu PO WER będzie możliwość skorzystania także z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ponad 20 tys. zł).

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 8 września 2015 10:26
`