PO WER – pieniądze na aktywizację zawodową młodych ludzi. Pierwsze umowy podpisane, inauguracja programu na Dolnym Śląsku

27 maja 2015 06:00. © Źródło: DWUP Wrocław. Marzena Radochońska, dyrektor PUP w Wałbrzychu oraz Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Blisko 22 miliony złotych otrzymało osiem powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Na tym nie koniec. Dolnośląską oficjalną inaugurację PO WER miała miejsce we wtorek, 26 maja.

twittuj-z-nami

To pierwsze środki na Dolnym Śląsku rozdysponowane w ramach nowej perspektywy unijnej. Na działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe – tylko na ten rok przeznaczono blisko 60 mln zł.

W piątek, 22 maja dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Górze, Lubaniu, Strzelinie i Oławie podpisali umowy pozwalające na uruchomienie środków. Instytucje te otrzymają łącznie 21,8 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wiele działań, a trafić mogą do osób, które mają mniej niż 30 lat.

REKLAMA

To są osoby, które pozostają bez pracy, nie uczą się i nie korzystają ze szkoleń. Projekt polega na tym, że młodym Dolnoślązakom zostanie zaproponowana dobrej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Pomoc będzie kierowana indywidualnie, a uczestnicy projektu mogą liczyć na kompleksową aktywizację zawodową – nową pracę – wylicza Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Według planu w 2015 r. w ramach działania 1.1 PO WER objętych zostanie 5,6 tys. młodych, bezrobotnych Dolnoślązaków. Projekty będą realizowane przez 26 powiatowych urzędów pracy. Kolejne umowy zostaną podpisane do końca maja.

***

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to element realizacji Strategii Europa 2020. W jego ramach realizowane będą ogólnopolskie działania dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO WER to odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest zaangażowany w realizację działań 1.1 i 1.2 PO WER w regionie i pełni rolę instytucji pośredniczącej. Odpowiada m. in. za organizację naborów i konkursów oraz wyłanianie projektów, monitoruje również, czy działania realizowane są we właściwy sposób i przynoszą konkretne efekty.

Dolnośląską inaugurację projektu PO WER zaplanowano na wtorek, 26 maja. W konferencji weźmie udział ponad 100 osób m. in. przedstawiciele ministerstw, władze województwa dolnośląskiego, przedstawiciele urzędów pracy, organizacji związanych z rynkiem pracy, a także potencjalni beneficjenci.

Szczegółowa agenda spotkania dla mediów znajduje się w załączniku.

***

Miliony dla urzędów pracy

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER skierowane są do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Powiatowe urzędy pracy, z którymi podpisano umowy w piątek, 22 maja to:

  • PUP Góra –  1,59 mln zł,
  • PUP Jelenia Góra –  2,87 mln zł,
  • PUP Lubań – 1,73 mln zł,
  • PUP Oława – 1,62 mln zł,
  • PUP Strzelin – 1,17 mln zł,
  • PUP Wałbrzych – 4,87 mln zł,
  • PUP Wrocław –  6,16 mln zł,
  • PUP Zgorzelec – 1,77 mln zł.

Prace z młodymi Dolnoślązakami zaczną się przede wszystkim od identyfikacji oraz zdiagnozowania potrzeb. W ramach dodatkowych działań bezrobotni będą mogli liczyć m. in. na staże, szkolenia oraz bony stażowe i szkoleniowe, prace interwencyjne oraz bezzwrotne fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 27 maja 2015 06:00
`