Pilne! Dr Sylwia Bielawska nową wiceprezydent Wałbrzycha

12 grudnia 2018 14:45. Dr Sylwia Bielawska i Ratusz na placu Magistrackim. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Dr Sylwia Bielawska została nowym wiceprezydentem Wałbrzycha. Zastąpiła na tym stanowisku Zygmunta Nowaczyka, który odszedł na emeryturę.

Kandydatura musi być jeszcze przegłosowana przez Radę Miasta, co wydaje się być już tylko formalnością.

Sylwia Bielawska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie bibliologii. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (filologia polska), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Podyplomowe Studia z Zakresu Edytorstwa i Polityki Wydawniczej), Uniwersytetu Wrocławskiego (studia doktoranckie).
W 2010 r. obroniła na UW w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracę doktorską na temat Kultury książki Wałbrzycha w latach 1945–1989.

REKLAMA

Jest laureatką nagrody głównej w III Konkursie im. Leona Marszałka Polskie­go Towarzystwa Wydawców Książek na najlepszą pracę doktorską z zakresu edytorstwa (2013 r.). Zdobywczyni III miejsca w kategorii „Kobieta w kulturze” w plebiscycie Kobiece twarze promującym przedsiębiorczość i aktywność kobiet, laureatka tytułu „Zasłużony dla PWSZ AS w Wałbrzychu” (2014), wręczanego osobom zaangażowanym w pracę na rzecz uczelni, realizujących wspólne, zwykle niełatwe przedsięwzięcia, Brązowego Krzyża Zasługi (2014) oraz nagrody indywidualnej II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015)

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa związana jest od 2001 r. Początkowo odpowiadała za działalność Wydawnictwa Uczelnianego, od 2008 r. kierowała nowo utworzoną jednostką Biblioteką i Wydawnictwem Uczelnianym.

Jest autorką jednej monografii, 48 artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach, książki regionalnej oraz historii książki i redaktorem sześciu prac zbiorowych. Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce jakości obsługi w bibliotekach, zwłaszcza bibliotek naukowych szkół wyższych. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, na których prezentuje wyniki swoich badań.

Popularyzatorka idei regionalistycznych – zbiera, utrwala i przekazuje następnym pokoleniom dorobek poprzednich generacji. Współinicjatorka i redaktorka periodyku naukowego „Nowa Kronika Wałbrzyska” (VI tomów) oraz drugiego tomu Wałbrzyskich szkiców – monografii miasta.  Współredaktorka (wraz z Wojciechem Browarnym) kompleksowej monografii na temat działalności pisarskiej i krytycznoliterackiej autorów, którzy pochodzili z ziemi wałbrzyskiej bądź żyli tam przez dłuższy czas (Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność). Beneficjentka grantu naukowego Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2005 r.). Członek Rady Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Prowadzi w całym kraju szkolenia z zakresu zarządzania zmianami w bibliotekach, profesjonalnej obsługi klienta/czytelnika, budowania trwałych relacji, CRM, wizerunku itp.

Obecnie prowadzi badania na temat ilościowej i jakościowej oceny dorobku wydawniczego PWSZ-tów, które będą w podstawą pracy habilitacyjnej (w przygotowaniu).

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 12 grudnia 2018 14:45
`