Ogłoszenie. Firma z Kamiennej Góry poszukuje do pracy inżynierów i techników budowlanych

15 stycznia 2021 21:00. Fot. Ilustracyjna Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych
Artykuł sponsorowany

Tematy: 


Firma „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I Komorowscy Spółka Jawna z siedzibą w Kamiennej Górze oferuje pracę na stanowiskach:

Kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, technika budowy.

Mile widziane:

REKLAMA
  • wykształcenie wyższe budowlane,
  • uprawnienie budowlane,
  • dyspozycyjność,
  • prawo jazdy kat. B,
  • obsługa komputera i pakietu MS Office oraz programów kosztorysowych: ZUZIA, NORMA.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu budów jako Generalny Wykonawca na terenie województwa Dolnośląskiego. Zapraszamy do złożenia swojej kandydatury. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 731 889 050 lub adresem email: rokom@rokom.pl  

 


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Firmę „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H. G. I. Komorowscy Spółka Jawna na potrzeby procedury rekrutacji.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H. G. I. Komorowscy Spółka Jawna
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, w przypadku pomyślnego zakończenia tej procedury Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji stosunku pracy;
3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art. 221 k.p;
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie Pani/Pana do procesu rekrutacji;
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
b) Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
c) Przenoszenia danych
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
e) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku jego pozytywnego zakończenia i zawarcia umowy o pracę – okres wymagany przez przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Artykuł sponsorowany

To jest artykuł sponsorowany nadeslany przez naszego klienta. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w artykule.

Dodano: 15 stycznia 2021 21:00
`