Odpowiedź UM na tekst pt. „Za a nawet przeciw”

20 października 2015 12:26. Pikieta przeciwko funkcjonowaniu w Wałbrzychu składowiska odpadów niebezpiecznych Mo-Bruk. Wałbrzych, lipiec 2015. Fot. Jacek Zych

Urząd Miasta za pośrednictwem pana Arkadiusza Grudnia – asystenta i rzecznika prasowego prezydenta Romana Szełemeja ustosunkował się do naszego tekstu z 19 października zatytułowanego "Za a nawet przeciw - druga strona boju o likwidację składowiska Mo-Bruk." Dostarczony do nas tekst publikujemy w całości, bez skrótów i korekt.

W związku z artykułem na podstawie pisma Pana Zbigniewa Michurskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych, przekazujemy aktualne informacje dotyczące sytuacji i funkcjonowania składowiska MoBruk.

Obecne władze Wałbrzycha i Prezydent Roman Szełemej podejmują wszelkie prawnie możliwe działania mające doprowadzić do jak najszybszego zakończenia całej działalności firmy MOBRUK.
Wiele z tych działań już przyniosło znaczące efekty czego skutkiem jest ograniczenie obszaru funkcjonowania firmy MOBRUK w Wałbrzychu.

Co do działalności stowarzyszenia, które reprezentuje Pan Zbigniew Michurski, mającego służyć m.in. poprawie stanu środowiska naturalnego w Wałbrzychu, to nie podlega ono jednak takim rygorom prawnym jakie regulują działalność samorządu gminnego, który zawsze musi opierać się na przepisach prawa.

REKLAMA

Zawarte w tekście informacje są wybiórcze i nie odzwierciedlają aktualnego stanu faktycznego w funkcjonowania składowiska MOBRUK, jak również efektów ciągłych działań ze strony Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Prezentują jedynie perspektywę Pana Zbigniewa Michurskiego, który nie jest skłonny przyjąć do wiadomości skutków nieprzemyślanych i pochopnych działań, które mogłyby spaść na Wałbrzych w przypadku wielomilionowych odszkodowań.

Po pożarze składowiska w lipcu br. Prezydent Wałbrzycha złożył doniesienie do Prokuratury Rejonowej oraz skierował zdecydowane żądanie podjęcia skutecznych działań do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewody i Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. O przebiegu tych działań informowaliśmy na bieżąco na naszej stronie internetowej www.walbrzych.eu. Z podjętych działań kontrolnych w tych dniach przygotowywano raport.

W wyniku ustaleń pokontrolnych WIOŚ we Wrocławiu podjął w dniu 14 października b.r. decyzję o skierowaniu wniosku do Marszałka Wojewodztwa Dolnośląskiego o cofnięciu pozwolenia na funkcjonowanie instalacji MOBRUK.
Postępowanie Prokuratury nie jest w przedmiotowej sprawie zakończone, aktualnie oczekiwana jest jeszcze decyzja Prokuratury Rejonowej.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta parametry drogi ulicy Małopolskiej nie spełniają warunków umożliwiających zakaz wjazdu samochodów powyżej 5 ton.

Powyższą sytuację opisuje w swoim piśmie z dnia 16 października br. skierowanym do Pana Zbigniewa Michurskiego, Kierownik Biura Transportu, Krzysztof Fila . Jednocześnie określa jednoznacznie warunki bezpiecznego korzystania z ul. Małopolskiej. Patrole Straży Miejskiej w czasie bezpośrednio po pożarze miały na celu wyłącznie działanie na korzyść wałbrzyszan, a zebrane informacje są przydatne przy ocenie funkcjonowania składowiska tuż po zdarzeniu.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 20 października 2015 12:26
`