Od marca wyższe emerytury i renty. Wiemy o ile wzrosną wypłaty

22 lutego 2024 12:01.

W piątek pierwszego marca ruszy wypłata pierwszej transzy zwaloryzowanych emerytur i rent – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja prowadzona jest z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dokumentów. W tym roku wypłaty wzrosną o 12,12 procent.

Świadczenia wypłacane przez ZUS są waloryzowane rok rocznie. Czynnikiem wpływającym na jej wysokość jest między innymi inflacja.

Przypominam, że waloryzacja jest robiona automatycznie, a to oznacza, że do ZUS nie trzeba składać żadnych wniosków o podwyższenie emerytury o wskaźnik waloryzacji. Bardzo łatwo samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwaloryzowanej wypłaty. Wystarczy kwotę brutto emerytury pomnożyć przez 112,12 proc. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

REKLAMA

Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie też renta socjalna. Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2 419,33 zł. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6 246,13 zł.

Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. W ZUS waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku.

I tak dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 22 lutego 2024 12:01
`