Nowe szaty PWSZ. Uczelnia pozyskała środki na termomodernizację budynku B

Tematy: 


Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa udało się pozyskać środki na termomodernizację budynku B. O szczegółach z Dziennikiem rozmawiał Rafał Pszczolarski, kierownik administracyjny PWSZ AS. 

– Łączny koszt inwestycji to 2.6 mln złotych, z czego otrzymane dofinansowanie to nieco ponad 1.6 mln zł. Uczelnia ma jednak nadzieję, że środki zewnętrzne uda się pozyskać również na część wkładu własnego uczelni, co jeszcze bardziej odciążyłoby budżet PWSZ AS. – powiedział Rafał Pszczolarski

REKLAMA

Przewidywany zakres prac modernizacyjnych obejmuje całkowitą wymianę elewacji budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Prace potrwać mają do końca października 2018 roku. Kolorystyką nowa elewacja nawiązywała będzie do kamiennej elewacji budynku Zamku oraz istniejącej elewacji będącej główną częścią budynku B sali audytoryjnej. 

Głównym celem projektu termomodernizacji budynku B jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa oraz dążenie do zmniejszenia zużycia przez obiekt ten energii cieplnej o prawie 70%. Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w  obiekcie PWSZ A.S., co przyczynić się ma do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych generowanych przez uczelnię, obniżenie energochłonności oraz szkodliwego oddziaływania  na środowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane jest także znaczne obniżenie kosztów jego utrzymania w sezonie grzewczym. 

Projekt nowej elewacji budynku PWSZ AS w Wałbrzychu. Źródło: PWSZ AS.

Dodano: 18 kwietnia 2017 14:38

Pozostałe informacje