Noga z gazu! Dziś policyjna akcja „Prędkość”

19 maja 2023 07:02. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Akcja ma na celu kontrolowanie i prewencję wśród kierowców, którzy rażąco przekraczają prędkość, zwłaszcza na obszarze zabudowanym i w rejonach przejść dla pieszych. Prowadzona będzie na drogach w Wałbrzychu i na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Policjanci będą korzystać z radarów oraz prowadzić ręczny pomiar prędkości kierujących. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej prędkości, kierowcy mogą spodziewać się surowych konsekwencji. Nowe przepisy taryfikacyjne przewidują grzywnę w postaci mandatu karnego o wartości nawet 2,5 tysiąca złotych. W przypadku recydywy drogowej, kara ta wynosi aż 5 tysięcy złotych. Ponadto, kierującemu naliczane są także punkty karne, zależne od skali przewinienia.

Taryfikator prezentuje się następująco:

REKLAMA
  • do 10 km/h – 1 pkt karny (50 zł)
  • od 11 do 15 km/h – 2 pkt karne (100 zł)
  • od 16 do 20 km/h – 3 pkt karne (200 zł)
  • od 21 do 25 km/h – 5 pkt karnych (300 zł)
  • od 26 do 30 km/h – 7 pkt karnych (400 zł)
  • od 31 do 40 km/h – 9 pkt karnych (800 zł / recydywa 1600 zł)
  • od 41 do 50 km/h – 11 pkt karnych (1000 zł / recydywa 2000 zł)
  • od 51 do 60 km/h – 13 pkt karnych (1500 zł / recydywa 3000 zł)
  • od 61 do 70 km/h – 14 pkt karnych (2000 zł / recydywa 4000 zł)
  • powyżej 70 km/h – 15 pkt karnych (2500 zł / recydywa 5000 zł)

Należy pamiętać, że kierowcom, którzy przekraczają prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjanci podczas kontroli mogą odebrać elektronicznie prawo jazdy. Ostateczną decyzję o cofnięciu uprawnień na kolejne trzy miesiące podejmuje właściwy miejscowo starosta.

Policja zachęca również mieszkańców do zgłaszania miejsc, w których często dochodzi do przekroczenia prędkości za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci, po otrzymaniu takich informacji, będą przez kilka kolejnych dni pojawiać się we wskazanych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 19 maja 2023 07:02
`