Noga z gazu! Dziś policyjna akcja „Prędkość”

19 maja 2023 07:02. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Akcja ma na celu kontrolowanie i prewencję wśród kierowców, którzy rażąco przekraczają prędkość, zwłaszcza na obszarze zabudowanym i w rejonach przejść dla pieszych. Prowadzona będzie na drogach w Wałbrzychu i na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Policjanci będą korzystać z radarów oraz prowadzić ręczny pomiar prędkości kierujących. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej prędkości, kierowcy mogą spodziewać się surowych konsekwencji. Nowe przepisy taryfikacyjne przewidują grzywnę w postaci mandatu karnego o wartości nawet 2,5 tysiąca złotych. W przypadku recydywy drogowej, kara ta wynosi aż 5 tysięcy złotych. Ponadto, kierującemu naliczane są także punkty karne, zależne od skali przewinienia.

Taryfikator prezentuje się następująco:

REKLAMA
  • do 10 km/h – 1 pkt karny (50 zł)
  • od 11 do 15 km/h – 2 pkt karne (100 zł)
  • od 16 do 20 km/h – 3 pkt karne (200 zł)
  • od 21 do 25 km/h – 5 pkt karnych (300 zł)
  • od 26 do 30 km/h – 7 pkt karnych (400 zł)
  • od 31 do 40 km/h – 9 pkt karnych (800 zł / recydywa 1600 zł)
  • od 41 do 50 km/h – 11 pkt karnych (1000 zł / recydywa 2000 zł)
  • od 51 do 60 km/h – 13 pkt karnych (1500 zł / recydywa 3000 zł)
  • od 61 do 70 km/h – 14 pkt karnych (2000 zł / recydywa 4000 zł)
  • powyżej 70 km/h – 15 pkt karnych (2500 zł / recydywa 5000 zł)

Należy pamiętać, że kierowcom, którzy przekraczają prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjanci podczas kontroli mogą odebrać elektronicznie prawo jazdy. Ostateczną decyzję o cofnięciu uprawnień na kolejne trzy miesiące podejmuje właściwy miejscowo starosta.

Policja zachęca również mieszkańców do zgłaszania miejsc, w których często dochodzi do przekroczenia prędkości za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci, po otrzymaniu takich informacji, będą przez kilka kolejnych dni pojawiać się we wskazanych

Dodano: 19 maja 2023 07:02
`