Dodano: 18 maja 2023 09:54

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Konstrukcja robi wrażenie!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

W miniony weekend zakończono prace budowlane nad najdłuższym tunelem na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Zalany został ostatni blok sklepienia, osiągnięto tym samym postęp prac na poziomie prawie 77 procent.

Realizacja tego imponującego tunelu, o długości 2300 metrów, obejmowała dwie główne fazy, a mianowicie fazę drążenia oraz fazę budowy obudowy ostatecznej.

Prace nad budową tunelu rozpoczęły się 5 grudnia 2020 roku od portalu południowego. W pierwszej fazie, poprzez technikę drążenia, przeprowadzono wydobycie urobku i wykonano tzw. obudowę wstępną. Oba tunele, każdy dwupasmowy, mają łączną długość 4420,76 metra, a do ich wydrążenia zużyto 385 ton materiałów wybuchowych. Wyrobisko zabezpieczono przy użyciu aż 77 400 metrów sześciennych torkretu. Ostateczne przebicie miało miejsce 22 lutego 2022 roku.

REKLAMA

Druga faza rozpoczęła się 8 maja 2022 roku, po sukcesywnym usunięciu instalacji górniczych, wyrównaniu obudowy wstępnej oraz ułożeniu drogi technologicznej z betonu wałowanego. Oprócz odcinka drążonego przed portalami, wykonano także segmenty tunelu o długości 165,6 metra w części, która została zbudowana metodą odkrywkową (Cut&Cover). Segmenty zostaną odpowiednio zabezpieczone i zasypane. Łącznie wykonano 369 segmentów, z czego 185 znajduje się w nawie wschodniej, a 184 w nawie zachodniej. Każdy segment ma długość 12,5 metra i został zbudowany z 248 metrów sześciennych betonu, przy czym wartość ta zależy od rzeczywistej geometrii tunelu. Ze względu na jego kształt, konieczne było skrócenie segmentów na krańcach tunelu.

W każdej z nawi znajduje się 23 segmenty wyposażone w nisze utrzymaniowe, umożliwiające konserwację drenażu tunelu, 10 segmentów z niszami alarmowymi i przeciwpożarowymi oraz 8 segmentów łączących obie nawy poprzez przejścia ewakuacyjne dla pieszych.

W połowie długości tunelu znajduje się przejazd awaryjny dla pojazdów służb ratunkowych. Przejścia poprzeczne, o długości od 24,5 do 32 metrów, stanowią drogę ewakuacji do sąsiedniej nawy dla użytkowników tunelu w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo, wykonano dwa segmenty odprowadzające wodę z sztolni górniczej, na którą natknięto się podczas drążenia tunelu, do systemu odwodnienia tunelu.

Pierwsze sklepienie segmentu w obudowie ostatecznej zostało zabetonowane 29 maja 2022 roku, a po upływie 356 dni ukończono ostatni z 369 segmentów sklepienia. Około 110 wykwalifikowanych pracowników pracowało codziennie na zmiany dziennych i nocnych, aby ukończyć tunel.

W ramach tych prac zużyto 15 930 metrów sześciennych betonu do spągów, 15 450 metrów sześciennych na wykonanie przyczółków oraz 65 027 metrów sześciennych na sklepienie. Metoda odkrywkowa wymagała dodatkowo 4 837 metrów sześciennych betonu. Całkowita ilość betonu, wynosząca 101 244 metry sześcienne, została dostarczona na plac budowy przez wytwórnię betonu wykonawcy. Do budowy obudowy ostatecznej zużyto także 4 310 ton stali zbrojeniowej.

Mimo zakończenia prac nad obudową ostateczną tunelu TS-26, nie oznacza to zakończenia działań wewnątrz tunelu. Wykonawca rozpoczął prace związane z wyposażeniem tunelu w urządzenia i systemy bezpieczeństwa. Trwają także roboty ziemne związane z budową docelowej betonowej nawierzchni drogi. Jednocześnie prowadzone są prace na głównym ciągu drogi ekspresowej S3 oraz w krótszym, około 320-metrowym tunelu TS-32.

Postęp prac na tym odcinku drogi ekspresowej S3 wynosi prawie 77 procent. Planuje się zakończenie prac na tym odcinku w pierwszej połowie 2024 roku.

Całkowita wartość budowy drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki wynosi prawie 2,5 miliarda złotych. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najdłuższy, pozamiejski tunel drogowy ma już betonową obudowę. Przeprawa robi wrażenie! Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także