Nagrodzona wałbrzyszanka

12 grudnia 2016 13:38. Zdjęcia: użyczone, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie miała miejsce uroczysta gala w związku z przyznaniem Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2015 rok. W trakcie uroczystości wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że laureaci zgromadzeni na sali stanowią o przyszłości kraju: „– Przedmiot Państwa badań ma konstytutywny sens nie tylko dla naszego społeczeństwa, ale i dla człowieczeństwa” – podkreślił Gowin. Tym bardziej nam miło, że w tym gronie znalazła się wałbrzyszanka dr Sylwia Bielawska, dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ AS w Wałbrzychu, która została wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne. Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Zdjęcia: użyczone, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

REKLAMA

Sylwia Bielawska – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii. Laureatka nagrody głównej w III Konkursie im. Leona Marszałka Polskie­go Towarzystwa Wydawców Książek na najlepszą pracę doktorką z zakresu edytorstwa (2013 r.), zdobywczyni III miejsca w kategorii „Kobieta w kulturze” w plebiscycie Kobiece twarze promującym przedsiębiorczość i aktywność kobiet. W PWSZ im. Angelusa Silesiusa odpowiada za działalność Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego, jednostki organizacyjnej wspierającej proces studiowania. Autorka kilkudziesięciu recenzowanych artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce jakości obsługi w bibliotekach, zwłaszcza bibliotek naukowych szkół wyższych. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, na których prezentuje wyniki swoich badań. Popularyzatorka idei regionalistycznych – zbiera, utrwala i przekazuje następnym pokoleniom dorobek poprzednich generacji. Redaktorka periodyku naukowego pt. Nowa kronika wałbrzyska (IV tomy) oraz drugiego tomu Wałbrzyskich szkiców – monografii miasta. Współredaktorka (wraz z Wojciechem Browarnym) kompleksowej monografii na temat działalności pisarskiej i krytycznoliterackiej autorów, którzy pochodzili z ziemi wałbrzyskiej bądź żyli tam przez dłuższy czas (Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność). Beneficjentka grantu naukowego Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2005 r.). Członek Rady Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Zdjęcia: użyczone, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 12 grudnia 2016 13:38
`