Nagrody rady Miejskiej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Do 31 grudnia 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu można składać wnioski o przyznanie nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2015 r. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać instytucje kultury, szkoły wyższe, stowarzyszenia społeczno – kulturalne, związki i stowarzyszenia zawodowe i twórcze, osoby fizyczne i prawne.
Regulamin przyznawania nagród (stanowiący załącznik do Uchwały nr VIII/101/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2003 r.) i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (w zakładce „Kultura i sport”) oraz w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (Pl. Magistracki 1, pok. nr 21, tel.: 74 66 55 106).

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 7 grudnia 2015 11:26
`