Nadleśnictwo Wałbrzych ogłasza okresowy zakaz wstępu do lasów. Od dziś (11.08.2015) do odwołania.

10 sierpnia 2015 18:34. Pożar lasu na Podzamczu. Wałbrzych, sierpień 2015. Fot. Jacek Zych

W związku z utrzymującym się dużym zagrożeniem pożarowym lasu, od 11 sierpnia Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych wprowadzony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu. Decyzja podyktowana jest katastrofalną sytuacją pogodową, bardzo wysokimi temperaturami i skrajnie niską wilgotnością.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem lasy, na obszarze których obowiązuje stały lub czasowy zakaz wstępu muszą być odpowiednio oznaczone. W tym celu wykorzystuje się tablice z napisem „zakaz wstępu”. Należy także podać przyczynę oraz termin obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków spoczywa na nadleśniczym – w odniesieniu do lasów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Obowiązek ten obejmuje też właścicieli lasów.

Wzór znaku zakazu wstępu oraz zasady jego umieszczania określono natomiast za pomocą rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska. Znak zakazu wstępu do lasu należy umieścić na słupku metalowym lub drewnianym na wysokości 1,8 m. Znak ten należy postawić na granicy lasu objętego zakazem wstępu. Powinien się on znajdować przede wszystkim: przy drogach publicznych oraz drogach leśnych, na których dopuszczony jest ruch pojazdów, a także wokół miejsc postoju pojazdów oraz pól namiotowych.

REKLAMA

W rozumieniu ustawy, lasem jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony (przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków), związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystane dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 10 sierpnia 2015 18:34
`