MRPiPS: 500 zł będzie przysługiwało również na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej

500 zł będzie przysługiwało również na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej; nie będzie natomiast wliczane do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki - poinformowało MRPiPS.

Z tego względu wzrosły przewidywane koszty realizacji programu – podał resort.

Program 500+ przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadzić ma to rozwiązanie, kilka dni temu trafił do konsultacji społecznych. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej planuje, że prace nad projektem zakończą się w pierwszym kwartale 2016 r. Wtedy świadczenie mogłoby być wypłacane od kwietnia.

REKLAMA

W projekcie skierowanym do konsultacji koszty realizacji programu są wyższe niż zakładano we wcześniejszej wersji projektu.

„Po zakończeniu etapu uzgodnień międzyresortowych szacunkowe wydatki na realizację programu w 2016 r. wynoszą 17,2 mld zł. Wynika to z wprowadzonej na tym etapie prac legislacyjnych zmiany polegającej na niewliczaniu do dochodu świadczenia wychowawczego w przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych” – poinformowało PAP biuro prasowe resortu.

„Proponowane na tym etapie zmiany dotyczą także ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którymi świadczenie 500 zł będzie przysługiwało również na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej” – dodało MRPiPS.

Jak podkreślił resort, ostateczne szacunki wydatków związanych z wprowadzeniem projektu będą znane po zakończeniu konsultacji społecznych i przyjęciu projektu przez Radę Ministrów – w lutym przyszłego roku.

„Środki na realizację programu Rodzina 500+ są zabezpieczone w budżecie na 2016 r.” – zapewniło MRPiPS.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 30 grudnia 2015 16:00
`