Mniej uzdrowiska w Uzdrowisku. Czy kończą się kłopoty właściciela terenu po basenie w Szczawnie Zdroju?

26 stycznia 2016 11:44. 26.01.2015. Szczawno-Zdrój. Teren po byłym basenie pływackim przy ulicy Mickiewicza w Szczawnie Zdroju

Zaskakujący przebieg miała poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, podczas której radni bez konsultacji z Komisją Uzdrowiskową przyjęli uchwałę otwierającą drogę do zmniejszenia obszaru strefy B Uzdrowiska.

Obszar, o którym mowa, to  teren po byłym basenie pływackim w Szczawnie-Zdroju. Decyzja nie została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu niejawnym 11 radnych było za, 3 radnych było przeciwnych przyjęciu uchwały, jeden się wstrzymał.

Wniosek o przyjęcie uchwały wprowadzającej korektę do strefy B Uzdrowiska do porządku obrad wniosła przewodnicząca Rady Miejskiej Marzena Sobczyk. Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, nie kryje zaniepokojenia: – Głosowanie nad uchwałą początkowo nie zostało ujęte w porządku obrad. Wprowadziła go niespodziewanie pani Przewodnicząca Rady. Oczywiście widzę potrzebę wspierania przedsiębiorczości w gminie, jednak podkreślam, że nad decyzjami dotyczącymi Uzdrowiska należy pochylić się i zastanowić dłużej – komentował wczorajsze głosowanie Fedoruk. – Zaskoczony jestem łatwością i bezrefleksyjnością, z jaką radni głosujący „za” podeszli do tematu uchwały. Dziwi mnie, że nie dostrzegli potrzeby głębszej dyskusji nad wnioskiem czy też przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Radni głosowali nad dwiema uchwałami przygotowanymi przez burmistrza: pierwszą o odrzuceniu w całości wniosku Przewodniczącej i drugą za przyjęciem tegoż. Przy 11 głosach za, 3 przeciw i jednym wstrzymującym się radni przyjęli uchwałę za przyjęciem wniosku o zmniejszenie obszaru uzdrowiskowego B o teren po byłym basenie przy ulicy MIckiewicza..

REKLAMA

Radny Rady Miejskiej Adam Jennings nie pozostawia złudzeń: To uchwała, na której Uzdrowisko tylko straci. Jej zatwierdzenie to pogwałcenie interesu mieszkańców i Gminy Uzdrowiskowej na rzecz jednego podmiotu gospodarczego. – mówi w rozmowie z nami radny Jennings. – Dlatego planujemy odwołać się od deczji Rady Miejskiej do Wojewody Dolnośląskiego. 

Zdaniem radnego pominięcie w całym procesie procedowania uchwały mieszkańców Szczawna-Zdroju jest skandalem. Skierowanie ruchu samochodów dostawczych pod okna sąsiadujących z terenem domów bez ich wiedzy i zgody nie ma prawa być przyjęte. Radny Jennings podkreśla precedensowy charakter podjętej uchwały, mogący otwierać drogę kolejnym podmiotom do występowania z wnioskami o korektę strefy uzdrowiskowej pod kątem własnych interesów.

Przewodnicząca Rady Miasta Marzena Sobczyk w rozmowie telefonicznej odmówiła odpowiedzi na pytania w sprawie uchwały. – Wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować do mnie na piśmie – powiedziała.

Po przyjęciu uchwały przez radnych wniosek o korektę obszaru uzdrowiskowego zostanie skierowany do Ministerstwa Zdrowia.

Tym samym dostrzec można początek końca kłopotów właściciela terenu po basenie. Po przygotowaniu operatu uzdrowiskowego oraz pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia ma tam powstać obiekt handlowo-usługowy o powierzchni 1800 m2, którego wstępny projekt został już dołączony do wniosku. Do tej pory na terenie objęty strefą uzdrowiskową B nie można było budować sklepów o powierzchni przekraczającej 400 m2. Dzisiejsza decyzja radnych otwiera drogę do pojawienia się w tym miejscu kolejnego hipermarketu.

Przypomnijmy, że w wyniku dość kompromitującej i budzącej wiele wątpliwości operacji teren został sprzedany prywatnemu inwestorowi z pominięciem przetargu za zaskakująco niską cenę.

Sam burmistrz Marek Fedoruk nie zostawia na transakcji sprzed lat suchej nitki: –  Sprzedaż basenu, który wówczas wymagał jedynie remontu, była nie w pełni uzasadnioną decyzją. Dziś mogę powiedzieć wprost, że była decyzją błędną. Przypomnę, że mimo ogłoszonych kilku przetargów nie było chętnych na ten grunt i dopiero w drodze indywidualnych negocjacji, teren sprzedano za zdecydowanie zbyt niską cenę. Wolałbym zdecydowanie mieć ten grunt w pobliżu hali. Moglibyśmy na tym terenie wybudować żłobek, przedszkole i szkołę podstawową, tworząc w ten sposób piękny kompleks edukacyjny. – powiedział Fedoruk, przy okazji otwarcia nowej hali sportowej, leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałości po basenie. W jego ocenie gminy Szczawno-Zdrój nie było obecnie stać na odkupienie gruntów.

1

2

mapa-uzdrowisko-B-1200

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 26 stycznia 2016 11:44
`