Milionowe zadłużenie świdniczan. Jest sposób, aby wyjść z zaległości

Tematy: 


Ponad 17 mln zł sięgają zaległości czynszowe najemców lokali komunalnych i socjalnych w Świdnicy. Zadłużonych jest 878 mieszkań. W 189 zaległości wynoszą od 100 zł do 1000 zł; w 265 – od 1000 zł do 10 000 zł, a w 424 – powyżej 10 000 zł. Od kilkunastu miesięcy zadłużenie czynszowe utrzymuje się na tym samym poziomie, a windykacja bieżących należności wzrosła o kilka punktów  i obecnie waha się na poziomie 85 %.

Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą zwrócić się o pomoc w spłacie zadłużenia. Sprawy zaległości do 6000 zł rozpatrywane są w Miejskim Zarządzie Nieruchomości, a pozostałe w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

– Wpaść w spiralę długów jest niestety bardzo łatwo. Wystarczy utrata stałej pracy czy przeciągająca się choroba. Wielu osobom życie z piętnem dłużnika bardzo dokucza. Istnieje jednak możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji. Miasto udziela pomocy wprowadzając różnorodne rozwiązania m.in. odpracowanie zaległego czynszu, rozłożenie długu na dogodne raty. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Zachęcam więc do kontaktu z urzędnikami, którzy zaproponują dogodne rozwiązanie – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielana jest w postaci rozłożenia długów na maksymalnie 36 rat, odroczenia terminów płatności, czy też umorzenia części długów w zamian za wykonywanie czynności wolontarystycznych. Warunkiem każdej z tych opcji jest płacenie bieżącego czynszu w pełnej wysokości.
Dodatkową zachętą dla dłużników, którzy podejmą decyzję o uregulowaniu zobowiązań, jest możliwość ubiegania się o umorzenie odsetek. Decyzję w tej sprawie może podjąć prezydent miasta.

– W tym roku już kilkanaście razy podjęłam taką decyzję w stosunku do osób, które rzetelnie i w terminie spłaciły zadłużenie wynikające z należności głównej – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

W 2017 roku o różnorodną pomoc w spłacie zaległości czynszowych zwróciło się 206 lokatorów, zawarto również 120 porozumień.

Świdniczanie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą także starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby go otrzymać spełnić należy kilka kryteriów, m.in. metrażowe i dochodowe.

Komentarze

Dodano: 18 października 2017 06:00
Pozostałe informacje
© DTP Service s.c. Wałbrzych 2015