Mieszkańcy Śródmieścia ukwiecą swoje podwórka. Rusza kolejna edycja akcji „Kolorowe podwórka”

3 czerwca 2015 06:00. Agnieszka Maltz i Karolina Maląg - koordynatorki akcji Kolorowe Podwórka 2015. Fot. Jacek Zych

Tegoroczna VI edycja akcji „Kolorowe podwórka” przebiega pod hasłem „Podwórka w kwiatach”. Oznacza to, że środki pieniężne jakie otrzymają rady podwórek zgłoszonych do konkursu przeznaczone mogą zostać jedynie na ich ukwiecenie i udekorowanie roślinami ozdobnymi. Jak podkreślił wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk "chcemy tą akcją zachęcić mieszkańców do większej aktywności społecznej, do wyjścia z domu. Takie działania sprzyjają integracji mieszkańców, działaniu na rzecz poprawy warunków życia w Śródmieściu".

W tym roku do konkursu wprowadzono dodatkowo dwa dodatkowe elementy. Mówi Agnieszka Maltz – współorganizatorka akcji kolorowe podwórka: Pierwszy pierwiastek rywalizacji sportowej. 17 czerwca między godziną 17.00, a 19.00 w Radzie Wspólnoty Samorządowej odbędzie się turniej piłkarzyków oraz tenisa stołowego. Drugi element niewystępujący do tej pory w programie to akcja wędrujące podwórka. Każde zgłoszone podwórko będzie na swoich podwórkach gościło innych uczestników oraz przedstawicieli organizatorów, po to by przedstawić tożsamość i mieszkańców tego miejsca.

Działania akcji zaplanowane są na okres od 13 do 26 czerwca. To czas jaki mieszkańcy będą mieli na przygotowanie swoich podwórek do oceny konkursowej. Po werdykcie jury, które wybierze trzy najpiękniej ukwiecone podwórka, akcja zakończy się 28 czerwca wielkim finałem na wałbrzyskim Rynku.

Śródmiejskie podwórka do udziału w akcji można zgłaszać w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 do 9 czerwca.

REKLAMA

VI edycja „Kolorowych podwórek” to kontynuacja dotychczasowych działań aktywizujących śródmieście Wałbrzycha, w założeniu mająca być formą kooperacji i współdziałania kilku jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych: Fundacji Rozwoju Ergonomii Społecznej, Stowarzyszenia Civitas Christiana, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządu Budynków Biblioteki pod atlantami, Szkoły nr 28, Rady Wspólnoty Samorządowej Śródmieście, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Teatru Dramatycznego i Placówki Wsparcia Dziennego.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 3 czerwca 2015 06:00
`