Dodano: 7 kwietnia 2021 06:53

Mieszkańcy decydują, Toyota finansuje

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


Do 8 kwietnia trwa głosowanie na najlepsze projekty Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, które będą realizowane w 2021 roku.

Mieszkańcy regionu mogą zagłosować na wybrane przez siebie projekty z aglomeracji wałbrzyskiej i powiatu oławskiego zgłoszone przez lokalne organizacje non-profit. Każdy oddany głos oznacza jeden punkt przyznany danemu projektowi. „Chcemy by mieszkańcy regionu wałbrzyskiego i jelczańskiego mogli razem z nami współdecydować o tym, które projekty będą realizowane w ramach tegorocznej edycji konkursu, bo przecież to oni będą rzeczywistymi beneficjentami projektów. Stąd nasz pomysł na ten sposób głosowania. By wyrównać szanse mniejszych i większych gmin do punktacji zaliczanych jest maksymalnie pierwszych 100 głosów mieszkańców oddanych na każdy projekt.” – podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, która jest inicjatorem Funduszu Toyoty.

W pierwszym etapie wnioski były oceniane na postawie kryteriów takich jak: współpraca z innymi partnerami, liczba pracowników Toyoty zaangażowanych w projekt oraz promocja. Następnie komisja złożona z przedstawicieli partnerów funduszu czyli Toyoty, Fundacji Edukacji Europejskiej, Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach przyznała punkty poszczególnym projektom na postawie: zbieżności projektu z priorytetami Toyoty (ekologia, mobilność, edukacji techniczna, sport i bezpieczeństwo na drogach), zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności oraz kreatywności projektu. Teraz na najlepsze projekty mogą głosować mieszkańcy regionu wałbrzyskiego i oławskiego.

REKLAMA

Głosowanie prowadzone jest na dedykowanej stronie www.FunduszToyoty.pl, na której można też zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania przestrzeni dla poszczególnych projektów. Koncepcje zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 oraz informatyki Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach, w oparciu o materiały przekazane przez organizacje non-profit biorące udział w konkursie grantowym. Pomimo trwającej pandemii oraz zdalnego nauczania praca uczniów i nauczycieli trwała od grudnia.

Na podstawie punktacji ze wszystkich etapów konkursu 9 marca ogłoszonych zostanie finalnie 5 projektów z aglomeracji wałbrzyskiej oraz 3 projekty z powiatu oławskiego, które otrzymają granty z Funduszu Toyoty, do 20 tysięcy złotych każdy. Ich realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem a październikiem br.

Projekty z aglomeracji wałbrzyskiej:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. B. Malinowskiego, Boguszów Gorce
– projekt „Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR”
– 175 punktów
2. Muzeum Wsi Sudeckiej i Techniki Mikroskopowej, Głuszyca
– projekt „Plenerowe eksperymentarium wodne”
– 165 punktów
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy
– projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych”
– 160 punktów
4. Fundacja Z INNEJ BAJKI, Świdnica
– projekt „Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw na terenie istniejącego placu przy u. Polna Droga”
– 155 punktów
5. OPS Mieroszów
– projekt „Polana pod Czerwoną Skałą”
– 155 punktów
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, Wałbrzych
– projekt „Miasteczko rowerowe”
– 140 punktów
7. Miejska Szkoła Podstawowa, Szczawno Zdrój
– projekt „Nasze rady na odpady”
– 140 punktów

Przedstawienie laureatów X Edycji Funduszu Toyoty. fot. archiwalna Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Przedstawienie laureatów X Edycji Funduszu Toyoty. fot. archiwalna Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Przedstawienie laureatów X Edycji Funduszu Toyoty. fot. archiwalna Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Przedstawienie laureatów X Edycji Funduszu Toyoty fot. archiwalna Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także