Majówka pod Chełmcem. Dolnośląscy pracodawcy bawili się w Dworzysku.

23 maja 2015 06:00. © Tekst i fot.: Jacek Zych

Zarząd Dolnośląskich Pracodawców - regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan zorganizował w słoneczne, piątkowe popołudnie rodzinną „Majówkę Dolnośląskich Pracodawców”. W malowniczych okolicach, w Dworzysku u podnóża Chełmca rozmawiano i dobrze bawiono się w ciepłych promieniach wiosennego słońca. 

Imprezę otworzył Artur Mazurkiewicz, witając przybyłych gości, wśród których znalazły się wałbrzyskie posłanki na Sejm RP – Izabela Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Następnie poseł Izabela Mrzygłocka w krótkich słowach poinformowała zebranych o aktualnych pracach komisji sejmowych, rozpatrywanych pod kątem zainteresowania związku pracodawców. Wspomniała o procesowanej w podkomisjach ustawie prezydenckiej, mającej ułatwić młodym ludziom do 30 roku życia start w pracy zawodowej. Przypomnijmy, że ustawa mówi o 2 lata pracy młodej osoby, gdzie przez rok wynagrodzenia pracownicze płaci państwo, drugi rok pracodawca. Ustawa ta ma szczególne znaczenie jeśli chodzi o aktywizację zawodową osób bardo młodych. Ma też z założenia ukrócić praktyki zatrudniania młodych pracowników na umowy śmieciowe.

Dyrektor Konfederacji Lewiatan Lech Pilawski zwracając się do posłanek powiedział: – To, na czym zależy pracodawcom jest już po części procedowane w sejmie. Działania organizacji Lewiatan w manifeście rozwojowym „Polska 2015-25” stanowią o konieczności nowych wyzwań na nachodzące 10-lecie. Według konfederacji PKB powinno wzrosnąć o co najmniej 50%. Kolejny aspekt to ograniczenie ubóstwa w Polsce, także 50%, które wydaję być niezbędnym minimum. Trzeci aspekt, na który Konfederacja Lewiatan zwraca szczególną uwagę to wejście Polski do strefy euro. To zdaniem organizacji, może być decydujący punkt rozwoju w ciągu następnej dekady. –  Konfederacja Lewiatan zaznacza, że odstąpienie od akcesji do strefy euro w konsekwencji może zepchnąć nasz kraj do II czy III ligi państw unii.

REKLAMA
Lech Pilawski Konfederacja Lewiatan. Szczawno-Zdrój, maj 2015. Fot. Jacek Zych

Lech Pilawski Konfederacja Lewiatan. Szczawno-Zdrój, maj 2015. Fot. Jacek Zych

Z bardzo ciekawą prelekcją pt. Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych wystąpiła Kinga Rękawiczna z agencji Media&Kreacja. W swoim wystąpieniu wspomniała i scharakteryzowała większość  mediów społecznościowych. Podkreślając kluczowe znaczenie socialmediów wskazała kierunek, w którym zmierza komunikacja społeczna. Jak przykład wykorzystania socialmediów przedstawiła prezydenta USA Baracka Obamę, który wykorzystał je  w swojej kampanii prezydenckiej.

Kinga Rękawiczna, z firmy Media&Kreacja. Szczawno-Zdrój, maj 2015. Fot. Jacek Zych

Kinga Rękawiczna, z firmy Media&Kreacja. Szczawno-Zdrój, maj 2015. Fot. Jacek Zych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 23 maja 2015 06:00
`