Leszek Orpel z jednogłośnym absolutorium

4 lipca 2015 06:44. fot. archiwalna. Burmistrz Jedliny-Zdrój Leszek Orpel i Beata Słaniewska-Moskal, prezydent Świdnicy. Wałbrzych, czerwiec 2015. Fot. Jacek Zych

Tematy: 


Podczas krótkiej sesji Radni Jedliny docenili pracę burmistrza Gminy Jedliny-Zdrój Leszka Orpela i jednogłośnie udzielili mu absolutorium.  W 2014 roku Jedlina-Zdrój uzyskała ponad 17 mln zł przychodu, Tym samym zrealizowano plan i założenia w około 90%. Wydatki wyniosły nieco ponad 16 mln czyli ok 90 % prognozowanych. Realny dochód gminy jedlina Zdrój w 2014 roku to 916 tys zł. Kwota ta została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę zobowiązań

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 4 lipca 2015 06:44
`