Kultura, sztuka, sport, turystyka czy promocja zdrowia. Powiat Wałbrzyski ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania w tych dziedzinach

5 stycznia 2023 12:17. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu fot. A. Pisarska/ Dziennik Wałbrzych
Artykuł powierzony

Tematy: 


Na realizację zadań w kilku dziedzinach Powiat Wałbrzyski przeznaczy w tym roku ponad 86 tysięcy złotych. Termin składania ofert mija 9 stycznia.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2023 roku w następujących zakresach:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 12 000 zł,

REKLAMA

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 52 400 zł,

– turystyki i krajoznawstwa: 12 000 zł,

– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.): 10 000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2023 roku wynosi łącznie: 86 400 zł. Termin składania ofert: 9 styczeń 2023 r.

Szczegółowe warunki ogłoszonego otwartego konkursu ofert, znajdują się na stronie Powiatu Wałbrzyskiego – www.powiatwalbrzyski.pl w zakładce: Dla mieszkańca-NGO organizacje pozarządowe:

https://www.powiatwalbrzyski.pl/Konkurs_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadan_publicznych.html

lub w BIP: https://bip.powiatwalbrzyski.pl/uchwala/2683/uchwala-nr-176-2022

Artykuł powierzony

To jest artykuł powierzony nadeslany przez naszego partnera. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w artykule.

Dodano: 5 stycznia 2023 12:17
`