Którędy łącznik z S3? Najprawdopodobniej przez Boguszów-Gorce lub Stare Bogaczowice

2 kwietnia 2018 11:14. W Szczawnie Zdroju odbyły sie konsultacje w sprawie przebiegu łącznika drogowego Aglomeracja Wałbrzyska - droga ekspresowa S3. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


O możliwych wariantach połączenia nowo budowanej drogi ekspresowej S3 z miastami Aglomeracji Wałbrzyskiej dyskutowali z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w Szczawnie-Zdroju samorządowcy i włodarze gmin leżących w granicach Aglomeracji. Decyzję o przebiegu kilkunastokilometrowego łącznika podejmą ostatecznie pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego w oparciu o najkorzystniejsze uwarunkowania ekonomiczno-terytorialne oraz opinię lokalnych władz samorządowych.

Na spotkaniu w Szczawnie przedstawiono trzy teoretyczne modele połączenia ekspresówki z Aglomeracją Wałbrzyską. Pomimo gorącej dyskusji nad każdym z wariantów nie pozostawiono wątpliwości, że realnie rozważane będą dwie opcje: przez Boguszów Gorce oraz przez Obwodnicę Szczawna-Zdroju i Stare Bogaczowice.

Opcją najczęściej omawianą jest wydłużenie istniejącej już obwodnicy Szczawna-Zdroju do Strugi, a następnie do Starych Bogaczowic. Stamtąd w linii prostej do Sadów Górnych, gdzie „wpiąć” miano by ją do budowanego węzła S3 z drogą krajową nr 5 .

REKLAMA

Druga propozycja to poprowadzenie łącznika w korytarzu tzw Trasy Sudeckiej: z Kamiennej Góry przez Boguszów-Gorce aż do Sobięcina. Inwestycja połączona miałaby być z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc, o którą przez lata zabiegał burmistrz miasta Waldemar Kujawa, a na na którą w październiku ub. roku otrzymano pozytywną decyzję środowiskową.

Na spotkaniu przedstawiono także koncepcję doprowadzenia łącznika przez Dobromierz do Świebodzic. Pomimo tego, że wzbudziła emocje u reprezentantów gmin, przez które miałyby przebiegać, ze względu na przewidywane koszty i zaangażowania samorządowego wydaje się ona mało realna i raczej teoretyczna.

Pamiętać należy, że konsultacje w sprawie budowy łącznika to dopiero początek całego procesu przygotowywania połączenia z S3. Na spotkaniu w Szczawnie nie zapadły żadne decyzje, miało ono informacyjno-konsultacyjny. Ale nawet wybór korytarza łączącego Aglomerację Wałbrzyską z S3 to nie wszystko. Na budowę niezbędne będzie zabezpieczenie odpowiedniej ilóści środków finansowych, a do tego wciąż daleka droga. To, przy najbardziej optymistycznym wariancie, nastąpić może najwcześniej w 2020 roku.

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 2 kwietnia 2018 11:14
`