Kredyt bez WIBOR-u – czy to możliwe?

8 marca 2024 09:37. Kredyt bez WIBOR-u – czy to możliwe? fot. użuczona / Artykuł sponsorowany
Artykuł sponsorowany

Tematy: 


Kredyty złotówkowe ze zmiennym oprocentowaniem w ostatnich latach cieszyły się nawet większym zainteresowaniem niż alternatywa o stałej wysokości rat. Atrakcyjna oferta niesie ze sobą jednak pewne ryzyko – rosnące oprocentowanie może istotnie podnieść koszty kredytowania, a tym samym wysokość miesięcznych płatności. Wysokość oprocentowania w dużej mierze zależy od wskaźnika WIBOR. Czym jest i czy można się go pozbyć?

WIBOR – to od niego zależy wysokość rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem

WIBOR to wskaźnik, na podstawie którego ustalana jest wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku. To właśnie do niego odnoszą się kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Wskaźnik ten jest aktualizowany codziennie, jednak przeważająca liczba udzielanych kredytów odnosi się do zestawienia kwartalnego lub półrocznego. W praktyce oznacza to, że przez 3 lub 6 miesięcy wysokość rat pozostaje niezmienna, zaś po upływie tego czasu jest ponownie przeliczana zgodnie z aktualnym wskaźnikiem WIBOR.

Ustaleniem wysokości wskaźnika WIBOR zajmuje się jego administrator – spółka wybrana do tej roli zarówno przez polskie, jak i unijne organy nadzoru finansowego. Wysokość WIBOR opiera się na zeznaniach odnośnie stóp procentowych składanych przez banki polskie. Sam wskaźnik ma być ich średnią, zatem im wyższe deklaracje banków, tym wyższy WIBOR, a tuż za nim – raty kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem.

REKLAMA

„Odwiborowanie” kredytów złotówkowych – jak i dlaczego jest możliwe?

Warto zwrócić uwagę na to, że skoro to właśnie banki mają wpływ na wysokość wskaźnika WIBOR, a tym samym kwoty rat w ramach spłaty kredytów, przez jego zawyżanie mogą przenosić ryzyko na własnych kredytobiorców. Ci są w efekcie zmuszeni do spłaty wyższych rat, a bank może dzięki temu nie odnotowywać strat, i to nawet w obliczu kryzysu. W opinii niektórych taka sytuacja mogła mieć miejsce, a nieświadomość kredytobiorców jest tu jedynie dodatkowym obciążeniem dla banków.

Żeby zawarta umowa była obowiązująca, obie strony w momencie jej zawarcia powinny być świadome wszystkich jej zapisów. Niestety w praktyce wielu kredytobiorców nie jest świadomych ryzyka związanego ze zmiennym wskaźnikiem WIBOR, a zaskoczenie towarzyszące nagłym wzrostom rat kredytów w ostatnich latach jest tego świetnym dowodem.

Pełne przeniesienie ryzyka na kredytobiorcę nie powinno mieć miejsca. Kiedy raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zaczęły rosnąć, a koszty w niektórych przypadkach przekraczać kapitał początkowy, kredytobiorcy zaczęli szukać rozwiązania. Pod koniec 2022 roku wydano pierwsze w Polsce postanowienie sądu, który nakazał tak zwane „odwiborowanie” kredytu, czyli usunięcie z niego stawki WIBOR i sprowadzenie jego wartości do kapitału początkowego. Chociaż pierwsze postanowienie zostało oddalone, otworzyło ono pewną drogę, na którą wkroczyło wielu polskich kredytobiorców.

Liczni eksperci z zakresu prawa, ekonomii i bankowości są zgodni co do tego, że „odwiborowanie” kredytu jest możliwe, zwłaszcza w przypadku wielokrotnego wzrostu kosztów czy niepełnej świadomości kredytobiorcy odnośnie ryzyka związanego ze zmiennym oprocentowaniem. Należy je przeprowadzić sądownie i poprzedzić solidnym przygotowaniem, żeby rzetelnie i zgodnie z prawem przedstawić i udowodnić wszystkie istotne dla sprawy fakty. Na tym etapie niezbędne bywa wsparcie profesjonalistów – kancelaria prawna Wrocław może okazać się wsparciem zarówno na drodze sądowej, jak i podczas dokładnych analiz umów kredytowych czy kompletowania niezbędnych dokumentów.

/Artykuł sponsorowany/

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Artykuł sponsorowany

To jest artykuł sponsorowany nadeslany przez naszego klienta. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w artykule.

Dodano: 8 marca 2024 09:37
`