Kopalnia w Rybnicy wznowi wydobycie. Burmistrz Mieroszowa wydał decyzję środowiskową

5 października 2016 23:04.

Tematy: 


Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński wydał decyzję otwierającą Kopalni Bartnica furtkę do dalszej eksploatacji złoża melafiru w Rybnicy Leśnej.

Przez ponad rok Marcin Raczyński trzymał mieszkańców Rybnicy Leśnej i wałbrzyskiego Glinika oraz zarząd Kopalni w Bartnicy w niepewności. Oficjalnym powodem milczenia burmistrza było uzupełnienie raportu o oddziaływaniu kopalni na środowisko naturalne. W poniedziałek 4 października na stronach BIP mieroszowskiego Urzędu Miasta  pojawiła się informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie melafiru ze złoża „Rybnica Leśna”, gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski”.

Po decyzji burmistrza Raczyńskiego dalsze pozwolenia dla kopalni w Bartnicy na prowadzenie wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej  wydają się jedynie formalnością.

REKLAMA

Zgoda, ale pod warunkami

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, do których należy zakład w Rybnicy Leśnej, będą się jednak musiały dostosować do zawartych w decyzji warunków.

– W decyzji burmistrz ograniczył obszar eksploatacji, przez co szacowany okres wydobycia przy maksymalnej produkcji może wynieść tylko ok. 12 lat – tłumaczy Lesław Kowalczyk, dyrektor techniki górniczej w KSS Bartnica.

Zawarte w decyzji ograniczenia spowodują także, że nie zwiększy się transport urobku, czego obawiali się mieszkańcy okolicy. – Tym samym nie zwiększy się jego uciążliwość – ocenia Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.

Przyroda pod kontrolą

Dodatkowym obowiązkiem, jaki nałożył na kopalnię burmistrz Mieroszowa, będzie monitoring przyrodniczy. Pomoże on jeszcze skuteczniej niż do tej pory chronić środowisko naturalne wokół terenu kopalni. – Będziemy zobowiązani do obserwacji gatunków i siedlisk naturowych w sąsiedztwie kopalni, m.in. nietoperzy. Zamierzamy sumiennie wywiązywać się z obowiązku monitorowania przyrody – zapowiada Marcin Zamojski, główny specjalista ds. ochrony środowiska w KSS Bartnica.

Raczyński wygrał wybory, bo… mówił kopalni w Rybnicy „zdecydowane NIE”

Przypomnijmy, że pozytywną dla KSS Bartnica decyzję środowiskową, skutkującą kontynuacją wydobycia kruszywa przez następnych 30 lat wydał ustępujący burmistrz Mieroszowa w ostatnim dniu kadencji, już po oficjalnych godzinach urzędowania. Wpis trafił do Biuletynu Informacji Publicznej o godzinie 22.17.

Niejasne okoliczności wydania decyzji wzbudziły mnóstwo emocji. Protesty przeciw kontynuacji wydobycia oraz samej decyzji rozpoczęli mieszkańcy gminy Mieroszów, samorządowcy, a wśród nich nowy burmistrz – Marcin Raczyński. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożyło szereg instytucji organizacji pozarządowych i osób prywatnych, ale także, Stowarzyszania Rybnica Leśna, Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, Stowarzyszania Obrony Praw Mieszkańców Wałbrzycha oraz Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot oraz Gminy Wałbrzych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze dwa razy przekładało termin wydania decyzji, w końcu 17 marca uchyliło pozytywną dla kopalni melafiru decyzję środowiskową.

Przeciw zamknięciu kopalni protestowali pracownicy kopalni, która zatrudnia ok. 45 osób, głównie spoza Wałbrzycha i Mieroszowa oraz właściciele i pracownicy firm podwykonawczych.

Głównym hasłem wyborczym Marcina Raczyńskiego była konieczność natychmiastowego zaprzestania eksploatacji złoża w Rybicy Leśnej.  2 lutego 2015 roku Marcin Raczyński na Facebooku napisał:

W mojej ocenie radna Sadowy i radny Gubernat dbając o budżet gminy zupełnie nie wzięli pod uwagę mieszkańców, planów burmistrza oraz tego co może nas czekać w niedalekiej przyszłości. Warto dodać, że oboje radni startowali do wyborów z komitetu, którego przewodnim hasłem było zdanie „SŁUCHAĆ LUDZI”. Na sesji zasugerowałem, aby pojechali na spotkanie do Unisławia Śląskiego i posłuchali ludzi, którzy po przedłużeniu koncesji będą mieli w perspektywie 40 tonowe ciężarówki jeżdżące co 2 minuty i kurzącą przesypownię. Wszystko w samym sercu Gór Suchych, które chcemy promować.
raczynski-obwieszczenie

 

raczynski-obwieszczenie-2

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 5 października 2016 23:04
`