Konsumenckie postępowanie upadłościowe – co warto wiedzieć?

16 sierpnia 2022 12:44. Konsumenckie postępowanie upadłościowe - co warto wiedzieć? / fot. użyczona Źródło: pixabay.com / Artykuł sponsorowany
Artykuł sponsorowany

Tematy: 


Konsumenckie postępowanie upadłościowe to procedura, która dostępna jest w Polsce już od dłuższego czasu, jednak od kilku lat ogłoszenie upadłości jest łatwiejsze. Po zmianie przepisów nie ma już znaczenia, czy kłopoty finansowe zostały zawinione przez potencjalnego upadłego czy też nie przyczynił się on do tej sytuacji, a jedynie splot nieszczęśliwych okoliczności postawił go w tym położeniu. Możliwość ogłoszenia upadłości oznacza, że nawet z największych kłopotów można znaleźć wyjście i zacząć budować swoją sytuację materialną od nowa, z czystą kartą. Sprawdź, czy to proces dla ciebie i jakie wymagania musisz spełnić.

 1. Na czym polega ogłoszenie upadłości?
 2. Jak przebiega konsumenckie postępowanie upadłościowe?
 3. Umorzenie długów bez planu spłaty
 4. Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jeśli interesuje cię dokładny przebieg postępowania upadłościowego: od momentu analizy po zakończenie postępowania upadłościowego, więcej na ten temat przeczytasz na: https://upadlosckonsumenta24.pl/konsumenckie-postepowanie-upadlosciowe/.

Na czym polega ogłoszenie upadłości?

REKLAMA

Na samym początku wypada opowiedzieć nieco o ogłoszeniu upadłości. Czym jest ta procedura? Mówiąc najprościej, jest to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie osoby fizycznej. Aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości, należy spełnić kilka warunków:

 • być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – dotyczy to także działalności wykreślonych z rejestru,
 • wykazać, że nie jest się w stanie regulować zobowiązań przynajmniej od trzech miesięcy wstecz,

Ważnym warunkiem jest także zamieszkiwanie i zarobkowanie na terenie Polski. Nie oznacza to, że praca za granicą powoduje dyskwalifikację, ale temat jest wówczas bardziej złożony.

Jak przebiega konsumenckie postępowanie upadłościowe?

W postępowaniu upadłościowym można wyodrębnić trzy etapy:

 • postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości,
 • właściwe postępowanie upadłościowe,
 • zatwierdzenie planu spłaty lub umorzenie zadłużenia bez opracowania planu spłaty.

Jak dokładnie przebiegają te etapy? Poszczególne kroki prezentują się następująco:

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości

O tym, jak powinien wyglądać wniosek i jak należy go złożyć, więcej powiemy za chwilę. Tu zaznaczmy jedynie, że należy to zrobić na specjalnym formularzu dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • Rozpatrzenie wniosku przez sąd

O przedmiocie ogłoszenia upadłości decyduje sąd, który może zatwierdzić wniosek, a tym samym ogłosić upadłość konsumencką wnioskodawcy, albo też odrzucić go bądź oddalić, zamykając tym samym możliwość uzyskania statusu upadłego.

 • Przygotowanie listy wierzytelności

Gdy upadłość zostanie ogłoszona, sprawa trafia do syndyka. Ten gromadzi informacje o zadłużeniu, a następnie ustala listę wierzytelności i skład masy upadłości. W tym czasie każdy z wierzycieli ma 30 dni do zgłoszenia wierzytelności. Zgromadzone przez syndyka dane trafiają do sądu.

 • Likwidacja masy upadłości

Kolejnym krokiem jest proces likwidacji masy upadłości. Kwalifikuje się do niej cały majątek niewypłacalnego dłużnika, z wyłączeniem wyjątków, takich jak na przykład przedmioty codziennego użytku lub niezbędne do pracy zarobkowej. Zarząd nad masą upadłościową sprawuje syndyk.

 • Przygotowanie planu spłaty

Majątek dłużnika jest rozdysponowywany w celu zaspokojenia wierzycieli upadłego. Aby tak się stało, syndyk przygotowuje plan określający, w jaki sposób rozdzieli masę upadłości i jak długo upadły będzie spłacał wierzycieli.

 • Zakończenie postępowania

Decyzję o zakończeniu postępowania upadłościowego podejmuje sąd. Najczęściej przychyla się on do ustalonego planu spłaty.

Umorzenie długów bez planu spłaty

W szczególnych przypadkach sąd może umorzyć zadłużenie bez określania planu spłaty. Dotyczy to sytuacji, w których dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, który służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego, a jego sytuacja życiowa wyklucza zdobycie takich środków w przyszłości.

Inną opcją jest umorzenie warunkowe, zakładające, że okoliczności mogą się zmienić. Wówczas w ciągu 5 lat wierzyciel (lub sam upadły) może złożyć dodatkowy wniosek o ustalenie planu spłaty. Jeśli tak się nie stanie, następuje domyślne całkowite umorzenie długów.

Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z informacją, która pojawiła się już wyżej, pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości jest złożenie w tej sprawie wniosku. Zawsze przygotowuje się go na podstawie konkretnej sytuacji dłużnika. Powinny znaleźć się w nim następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne dłużnika,
 • wykaz składników majątku wraz z szacunkową wyceną,
 • spis wierzycieli z datami i wysokością spłaty,
 • ewentualna lista wierzytelności spornych,
 • wykaz ustalonych na majątku dłużnika zabezpieczeń,
 • wysokość miesięcznych przychodów oraz kosztów życia dłużnika.

Ważnym elementem jest również uzasadnienie wniosku, aby uzyskać korzystniejsze warunki spłaty, częściowego lub całkowitego oddłużenia

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Artykuł sponsorowany

To jest artykuł sponsorowany nadeslany przez naszego klienta. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w artykule.

Dodano: 16 sierpnia 2022 12:44
`