Komitet poparcia Andrzeja Dudy

24 lutego 2020 10:52. Prezydent RP Andrzej Duda. fot. archiwalna Jacek Zych / FORUM

Tematy: 


Wałbrzyski Komitet Poparcia Andrzeja Dudy powstał w celu poparcia kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Wybory te zakończyły się sukcesem i zaprzysiężeniem Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Członkowie Komitetu, wysoko oceniają kończącą się kadencję, podczas której Prezydent Andrzej Duda wywiązał się ze zobowiązań wyborczych sprzed pięciu lat. Postanowili czynnie wspierać Prezydenta Andrzeja Dudę podczas zbliżającej się kampanii wyborczej.

Komitet deklaruje udzielanie Prezydentowi Andrzejowi Dudzie wsparcia w trakcie kampanii wyborczej we wszystkich dostępnych formach przewidzianych prawem. Ponadto Komitet zamierza w maksymalnym stopniu zadbać o nadzorowanie aktu głosowania, aby uniemożliwić jakiekolwiek próby wypaczenia jego wyników.

REKLAMA

Komitet tworzą osoby reprezentujące różne organizacje i środowiska. W skład Komitetu wchodzą działacze polityczni i związków zawodowych, samorządowcy z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego, społecznicy oraz ludzie ze świata biznesu i kultury, a także przedstawiciele środowisk wiejskich. Komitet ma charakter otwarty, co oznacza, że w każdym czasie jego skład może zostać poszerzony.

Skład Komitetu:

1. Jerzy Langer – przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej Wałbrzycha, działacz opozycji demokratycznej w PRL, wieloletni Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezes Instytutu Jana Pawła II w Wałbrzychu.
2. Maciej Badora – Poseł na Sejm VIII kadencji, adwokat, doradca Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, wieloletni Prezes WSSE „Invest-Park”.
3. Cezary Kuriata – Radny Rady Miejskiej Miasta Wałbrzycha, wieloletni przewodniczący wałbrzyskiego komitetu PiS.
4. Beata Mucha – Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha, wiceprezes Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II”, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Wałbrzychu.
5. Tomasz Maciejowski – Prezes Zarządu „Uzdrowisk Dolnośląskich” Sp. z o.o.
6. Piotr Sosiński – doktor nauk prawnych, Prezes WSSE „Invest-Park”.
7. Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego.
8. Jerzy Jacek Pilchowski – W latach siedemdziesiątych współpracownik Komitetu Obrony Robotników, współzałożyciel wałbrzyskiej Solidarności, publicysta.
9. Mariusz Gawlik – Prezes Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II” w Wałbrzychu.
10. Leszek Olszewski – działacz Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej.
11. Romana Stach – Kresowianka, działaczka społeczna.
12. Edward Bielawski – działacz opozycji demokratycznej w PRL, b. więzień polityczny, działacz społeczny i NSZZ „Solidarność”.
13. Marek Masiuk – radny i członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, Przewodniczący Komitetu Terenowego Głuszyca-Jedlina-Walim PiS, działacz NSZZ „Solidarność”.
14. Anna Adamkiewicz – radna Rady Miejskiej Wałbrzycha, Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oddział w Wałbrzychu.
15. Krzysztof Sidor – Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego „Kontra”
16. Bogusław Girin – działacz opozycji demokratycznej w PRL, współorganizator Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania we Wrocławiu.
17. Agnieszka Gaik – artysta-plastyk.
18. Dariusz Kołdon – b. wiceprzewodniczący Z-du Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność, samorządowiec, menadżer.
19. Eugeniusz Rajca – przewodniczący Stowarzyszenia Kresowiaków Stare Bogaczowice.
20. Alicja Stępnik – sołtys Nowych Bogaczowic, radna Gminy Stare Bogaczowice.
21. Giovanni Roman – poseł na Sejm V kadencji, były radny Miasta Wałbrzycha.
22. Halina Mądra – Przewodnicząca Rady Miejskiej Świebodzic.
23. Mirosław Jedziniak – działacz opozycji antykomunistycznej, prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Wałbrzychu
24. Kazimierz Wrzosek – pełnomocnik na m. Wałbrzych Prawicy Rzeczypospolitej.
25. Ryszard Pytel – pełnomocnik okręgowy – Wałbrzych Prawicy Rzeczypospolitej.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 24 lutego 2020 10:52
`