Dodano: 12 kwietnia 2018 11:35

Kazimierz Siemienowicz. XVII wieczny polski Leonardo da Vinci sztuki pirotechnicznej

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


Od wczoraj w Pałacu Jedlinka w Jedlinie Zdroju oglądać można wystawę poświęconą Kazimierzowi Siemienowiczowi, XVII-wiecznemu polskiemu teoretykowi sztuki artyleryjskiej. Gwoździem wystawy, najcenniejszym eksponatem na niej pokazywanym jest napisana przez Siemienowicza, XVII wieczna „biblia sztuki artyleryjskiej”. Ars Magne Artilleria, która przez ponad 200 następnych lat była podstawowym podręcznikiem sztuki artyleryjskiej we wszystkich oddziałach tej formacji na terenach ówczesnej Europy.

O ponadczasowości wynalazków Siemienowicza świadczy fakt, że opisane przez niego technologie wykorzystywano aż po wiek XX. Niemiecki konstruktor rakiet V2 – Werner von Braun inspirował się jego książką tak w pracy nad Wunderwaffe, jak i po wojnie, kiedy już w Stanach Zjednoczonych pracował nad wielostopniowymi rakietami wykorzystywanymi w programie Apollo.

O prezentowanej w Pałacu w Jedlince księdze mówi kierownik wystawy, Małgorzata Siwarska–Głodek:

REKLAMA

Urodzony w Wielkim Księstwie Litewskim Siemienowicz był teoretykiem i konstruktorem urządzeń pirotechnicznych i artyleryjskich. Swoim geniuszem wyprzedzał epokę o kilkaset lat. Projektowane przez niego urządzenia ni machiny wojenne miały niszczyć wojska wroga z ogromną mocą rażenia i okaleczać odłamkami. Pociski konstruowane były w sposób uniemożliwiający ich odrzucenie.

Wystawa w Pałacu w Jedlince to początek cyklu zawartego w projekcie Perfekcyjna Polonika – Ważne dzieła kultury polskiej. O szczegółach projektu mówi Łukasz Kazek, jeden ze współorganizatorów wystawy:

W Pałacu w Jedlince otwarto wstawę poświęconą Kazimierzowi Siemienowiczowi – XVII-wiecznemu konstruktorowi i teoretykowi sztuki artyleryjskiej Jedlina Zdrój, 11.04.2018 fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

W Pałacu w Jedlince otwarto wstawę poświęconą Kazimierzowi Siemienowiczowi – XVII-wiecznemu konstruktorowi i teoretykowi sztuki artyleryjskiej Jedlina Zdrój, 11.04.2018 fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

W Pałacu w Jedlince otwarto wstawę poświęconą Kazimierzowi Siemienowiczowi – XVII-wiecznemu konstruktorowi i teoretykowi sztuki artyleryjskiej Jedlina Zdrój, 11.04.2018 fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

W Pałacu w Jedlince otwarto wstawę poświęconą Kazimierzowi Siemienowiczowi – XVII-wiecznemu konstruktorowi i teoretykowi sztuki artyleryjskiej Jedlina Zdrój, 11.04.2018 fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna „biblia artylerii” ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna "biblia artylerii" ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna „biblia artylerii” ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna "biblia artylerii" ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna „biblia artylerii” ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna "biblia artylerii" ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna „biblia artylerii” ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna "biblia artylerii" ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna „biblia artylerii” ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna "biblia artylerii" ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ars Magne Artilleria Kaziemierza Siemianpwicza – pokazywana w Pałacu w Jedlince XVII-wieczna „biblia artylerii” ówczesnej Europy. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

W Pałacu w Jedlince otwarto wstawę poświęconą Kazimierzowi Siemienowiczowi – XVII-wiecznemu konstruktorowi i teoretykowi sztuki artyleryjskiej Jedlina Zdrój, 11.04.2018 fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także