Dodano: 24 maja 2023 15:48

Kasa na rozwój obszarów wiejskich. Promesy trafiły do ponad trzydziestu gmin subregionu wałbrzyskiego

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


Wsparcie przekazywane przez samorząd województwa dolnośląskiego trafia do gmin rok rocznie. Finansowane są projekty zgłaszane w konkursach czy wydarzenia promujące ideę odnowy wsi. Tegoroczne promesy dla gmin z subregionu wałbrzyskiego przekazano w Szczawnie-Zdroju.

Przykładem takiej akcji jest konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, który ma pomóc między innymi w zachęceniu mieszkańców do pracy na rzecz swoich miejscowości. W obecnej edycji konkursu wszystkie wnioskująco i prawidłowo zweryfikowane projekty otrzymały dofinansowanie. W subregionie wałbrzyskim to 19 projektów na ponad 720 tysięcy złotych.

Konkurs ten cieszy się każdorazowo dużym zainteresowaniem, a dofinansowanie można uzyskać na wiele celów – od remontu świetlic, zagospodarowania miejsc rekreacji i użyteczności publicznej, jak również remontu, wyposażenia bibliotek, aż po zakup instrumentów i strojów ludowych Każdy z nich to ważna dla lokalnej społeczności inwestycja, dlatego gorąco zachęcam do uczestniczenia w kolejnych edycjach konkursu – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

REKLAMA

Kolejne promesy przekazano na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, które należą do gmin. Tu przyznano kasę na 18 projektów na kwotę ponad 550 milionów złotych.

Kolejna forma wsparcia to Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. Tutaj wsparcie na kwotę ponad 1 mln 700 tysięcy złotych trafiło do 12 gmin.

Do samorządów trafiły także pieniądze na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. W subregionie wałbrzyskim dofinansowano 34 zadania z 5 powiatów i 22 gmin na kwotę ponad 7 mln złotych.

Zrównoważony rozwój mniejszych i większych miejscowości jest dla Samorządu Województwa jednym z najistotniejszych priorytetów. Wspierając te projekty, pomagamy realizować niezwykle potrzebne lokalne inwestycje, które poprawiają jakość codziennego życia mieszkańców regionu – podsumowuje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi'' fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Dofinansowanie projektów w ram ach konkursu ,,Odbudowa Dolnośląsiej Wsi” fot. A. Pisarska/ dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także