Jest propozycja dla pracowników transgranicznych. Znamy szczegóły

30 kwietnia 2020 13:12. Kontrole graniczne na przejściu Kudowa-Słone / Nachod. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Na stronach rządowych pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Do jutra, do godziny dwunastej trwają konsultacje w jego sprawie. Jeden z punktów bezpośrednio dotyczy pracowników transgranicznych.

Dokument podtrzymuje obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do Polski. Pojawia się jednak w nim zapis, który można odnieść do problemu, z którym borykają się obecnie pracownicy transgraniczni.

Zapis mówi o tym, że od 4 maja obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach. Drugi punkt dotyczy uczniów i studentów pobierających naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym.

REKLAMA

Rozporządzenie wskazuje jednak, że osoby, o których mowa, na granicy muszą udokumentować Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, ewentualnie pobierania nauki w państwie sąsiednim.

Jak już wspomnieliśmy, przepisy mogą wejść w życie od 4 maja, pod warunkiem, że rozporządzenie zacznie obowiązywać. Jutro mają zakończyć się konsultacje, rozporządzenie może być ogłoszone jeszcze w czasie majówki.

Takie rozwiązanie było by bez wątpienia korzystne dla kilkunastu tysięcy pracowników transgranicznych z naszego regionu.

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 30 kwietnia 2020 13:12
`