Gmina Wałbrzych ostatecznie wygrała proces ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń

31 lipca 2017 11:07. 28.05.2009 Wałbrzych. Nieczynna od kilku lat Kopalnia Węgla Kamiennego Thorez, w której obecnie znajduje się Muzeum przemysłu i techniki Stara Kopalnia. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy definitywnie rozstrzygnął na korzyść Gminy Wałbrzych wieloletni spór ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń ( SRK), zgłaszającą roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł. Orzeczenie to, podobnie jak poprzedzające go wyroki sądów dwóch instancji, ostatecznie potwierdza słuszność przyjętego w 2011 r. r. stanowiska Prezydenta Romana Szełemeja, który z determinacją odmawiał SRK prawa do tych roszczeń.

Spór dotyczył podatku za podziemne wyrobiska, który miasto pobrało w latach 90. od działającej jeszcze kopalni oraz odsetki narosłe od tej kwoty.

W latach 90 XX wieku gmina wystąpiła do działających jeszcze wtedy kopalń o zapłatę podatku od podziemnych wyrobisk w wysokości ok. 10 mln złotych. Kwota została zapłacona, jednak w międzyczasie sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło nieprawidłowość roszczeń gminy. Ponieważ w momencie wydania decyzji kopalnie były w stanie upadłości przeprowadzanej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń z Bytomia, ta przystąpiła do egzekwowania niesłusznie, zdaniem SKO, naliczone należności wraz z odsetkami.

REKLAMA

W 2011 roku zdecydowany opór SRK postawił prezydent Roman Szełemej, określając działalność SRK w Wałbrzychu jako szkodliwą, nieprzemyślaną oraz zbyt pochopną. Odmówił jednocześnie zapłaty należności, która do tego czasu urosła już do kwoty prawie 20 mln zł. Sprawa toczyła się w sądach kolejnych instancji, żeby ostatecznie 12 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy definitywnie rozstrzygnął ją na korzyść Gminy Wałbrzych.

– SRK jest w Wałbrzychu kojarzona z pośpiesznie, i nie bez poważnych błędów, przeprowadzonym procesem likwidacji kopalń. Konsekwencje ekonomiczne tych działań SRK Miasto ponosi do dziś. Tym większe rozgoryczenie budzi brak umiaru i wyważenia w dochodzeniu przez SRK swoich rzekomych praw, w tym także w innych obszarach. – mów Arkadiusz Grudzień, rzecznik wałbrzyskiego magistratu – Kolejnym przykładem takiej postawy SRK jest żądanie zapłaty przez Miasto za grunt, na którym posadowiona jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Sobięcinie. Prezydent Wałbrzycha konsekwentnie wskazuje natomiast, że to na SRK ciąży faktyczna i moralna, jeśli nie wprost prawna, odpowiedzialność za źle przeprowadzony proces likwidacji kopalń wałbrzyskich przed 20 laty.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 31 lipca 2017 11:07
`