Dodano: 30 grudnia 2023 10:29

Gigantyczna kara dla Mo-Bruku za składowisko w Wałbrzychu. SKO podtrzymało decyzję Marszałka Województwa

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dziewiętnaście milionów złotych kary musi zapłacić Mo-Bruk za działalność w Wałbrzychu w 2017 roku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego – taką informację podała spółka w komunikacie, który cytuje portal Bankier.pl

Portal informuje, że 7 listopada Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu uznało, że decyzja Marszałka z 2021 roku o ukaraniu spółki wielomilionową opłatą dodatkową za działalność prowadzoną w Wałbrzychu w 2017 roku jest zgodna z prawem. Przypomnijmy.  Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego wymierzono Spółce opłatę podwyższoną za składowanie odpadów w 2017 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, w wysokości dziewiętnastu milionów złotych PLN.

Spółka nie w pełni zgadza się z decyzją SKO. Zapowiada odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Informuje jednocześnie, że urząd Skarbowy w Nowym Sączu rozpoczął egzekucję należności, co może wpłynąć na bieżące funkcjonowanie spółki.

REKLAMA

Pełny komunikat:

Zarząd Spółki działającej pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) zawiadamia niniejszym, że Spółka w dniu 28 grudnia 2023 r. otrzymała doręczoną pełnomocnikowi Spółki w dniu 27 grudnia 2023 r. w godzinach wieczornych decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu („SKO”) z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2021 r. Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego wymierzono Spółce opłatę podwyższoną za składowanie odpadów w 2017 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, w wysokości 19.044.933,00 PLN.

Wyżej wspomniana decyzja potwierdza decyzję SKO z 2022 roku (dot. opłat podwyższonych za 2016 r.) w kwestii ustalenia granicznego momentu, do którego jest dopuszczalne naliczanie opłat podwyższonych, czyli momentu zamknięcia składowiska lub jego poszczególnych kwater. W przepadku Spółki najpóźniejszą datą jest 23 lipca 2019 roku.

W pozostałym zakresie zdaniem Zarządu Spółki przedmiotowa decyzja SKO jest nieprawidłowa i odbiega od rozstrzygnięcia tożsamej sprawy dot. opłaty podwyższonej za rok 2016, o której Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Na podstawie ww. decyzji SKO Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu wszczął egzekucję z rachunków bankowych Emitenta.

Zarząd Spółki podjął decyzję o wniesieniu skargi na przedmiotową decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji.

Zarząd Emitenta z rozczarowaniem przyjął rozstrzygnięcie, ale kierując się zasadami ostrożności w zarządzaniu spółką brał pod uwagę ewentualność wydania przedmiotowej decyzji, w związku z czym wdrożył przygotowane wcześniej działania mające na celu zminimalizowanie jej negatywnych skutków.

W związku z zaistniałą sytuacją bieżące funkcjonowanie Spółki może być przejściowo, przez okres kilku dni zakłócone. Wielkość roszczenia nie przekracza 25% EBITDA wygenerowanej przez Grupę Kapitałową Spółki w okresie czterech ostatnich zaraportowanych kwartałów.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także