Zielone miejsca pracy – szansa rozwoju obszaru sudeckiego to temat trwającego w Starej Kopalni Forum Sudeckiego

22 maja 2015 06:00. Sudeckie Forum Gospodarcze w Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Wałbrzych, 2015. © Fot.: Jacek Zych

Tematy: 


Od wczoraj w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbywa się „Forum Sudeckie” – wydarzenie stanowiące subregionalne rozwinięcie idei Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego, realizowanego w ubiegłych latach w Krzyżowej. 

Współorganizatorami Forum wraz ze Starą Kopalnią są Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Miasto Wałbrzych. Temat przewodni spotkania to „Zielone miejsca pracy – szansa rozwoju obszaru sudeckiego”.

Otwierając Forum, prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej powiedział: –  Cieszę się, że na dzisiejszym spotkaniu jest pan Prezydent Jeleniej Góry, pani Prezydent Świdnicy, koledzy ze wschodniej części aglomeracji wałbrzyskiej. To pokazuje, że mamy wspólną drogę postrzegania dnia dzisiejszego, wspólnych zadań, a mamy też pewnie wspólne problemy. Jeśli to spotkanie i dyskusje chociaż na część z nich rzuci nowe światło, bo o rozwiązywaniu ich pewnie jeszcze nie ma mowy, spełni ono swoje zadanie. Wierzę głęboko i bardzo bym chciał, żeby dzisiejsze, pierwsze spotkanie Forum Sudeckiego na Starej Kopalni było początkiem pewnej stałej obecności i pewnego fermentu intelektualnego w Wałbrzychu na przyszłe lata. My, jako organizatorzy, będziemy się uczyć i każda następna edycja będzie, w co wierzę głęboko, lepsza.

Region Sudecki jako biegun wzrostu województwa dolnośląskiego, posiada swoje unikalne, nietransferowalne zasoby. Przewodnim motywem dyskusji są góry, drzewa, wiatr i woda. Uczestnicy Forum koncentrują się – poza turystyką – na „zielonym” akcencie gospodarki – zielonych  miejscach pracy, odnawialnych źródłach energii i gospodarce odpadami.

REKLAMA

Forum Sudeckie poświęcone jest trzem wybranym możliwościom rozwoju Sudeckiego Obszaru Integracji: Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współdziałaniu sektora publicznego i biznesu związanym z zasobami kapitałowymi obecnymi w subregionie, możliwym efektom synergii związanym w realizacją projektów o charakterze ponadlokalnym.

W ramach Forum odbywają się dyskusje panelowe, prezentacje eksperckie oraz warsztaty dla uczestników wydarzenia. Gośćmi Forum będą m.in.: Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski, Andrzej Kosiór – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz Sławomir Hunek – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Forum zakończy się dziś, w piątek 22 maja w godzinach popołudniowych.

Sudeckie Forum Gospodarcze w Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Wałbrzych, 2015. © Fot.: Jacek Zych

Sudeckie Forum Gospodarcze w Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Wałbrzych, 2015. © Fot.: Jacek Zych

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej podczas Forum . Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Wałbrzych, 2015. © Fot.: Jacek Zych

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej podczas Forum . Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Wałbrzych, 2015. © Fot.: Jacek Zych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 22 maja 2015 06:00
`