Fiasko poszukiwań w Kamiennej Górze. Ale nie odpuszczają

16 sierpnia 2016 21:23. 12.06.2016. Kamienna Góra. Trwają poszukiwania sztolni mającej rzekomo ukrywać nazistowskie samochody ciężarowe. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


W ubiegły piątek, od samego rana w Kamiennej Górze prowadzone były badania mające dać odpowiedź, czy we wskazanym w zgłoszeniu miejscu, pod ziemią faktycznie znajduje się ukryta sztolnia, a jeśli tak, to co skrywa w środku.

Badania, na zlecenie kamiennogórskiego Urzędu Miśta prowadziło Towarzystwo Poszukiwań ARGONAUTA, pod nadzorem reprezentującego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków archeologa. W planie prac było ściągnięcie wierzchniej warstwy gruntu, wykonanie kilku odwiertów na głębokość do 6 metrów i penetracja ewentualnie odkrytych pustych przestrzeni.

Ze względu na bardziej skomplikowaną strukturę gruntu niż to zakładano po wcześniejszych badaniach georadarem, przez cały dzień udało się wykonać dwa odwierty na głębokość 5-6 m.

REKLAMA

Do tej głębokości wiertnica nie natrafiła na pustą przestrzeń. Po konsultacjach osób zaangażowanych w badania, w sobotę rano podjęto decyzję o przerwaniu poszukiwań i uporządkowaniu terenu prac.

Członkowie ekipy poszukującej przez trzy kolejne dni dyskutowali o dotychczasowych efektach i koncepcjach ewentualnego dalszego prowadzenia poszukiwań. Wnioski te przedstawione zostały we wtorek na spotkaniu w kamiennogórskim ratuszu.

Tu zapadła decyzja o kontynuowaniu prac. Obejmą one bardziej szczegółowe badania nieinwazyjne, przy pomocy dodatkowych, precyzyjniejszych urządzeń. Niewykluczone jest również przeprowadzenie kolejnych prac inwazyjnych. Członkowie ekipy – historycy, archeolodzy, geolodzy i eksploratorzy stoją bowiem na stanowisku, że biorąc pod uwagę wiarygodność zgłoszenia oraz wiele wskazówek, które pojawiły się od początku prowadzenia badań, istnieje duże prawdopodobieństwo dokonania ciekawego odkrycia.

Termin dalszych działań nie został jeszcze ustalony. Pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie badań obowiązuje do końca września. W razie konieczności, Urząd Miasta może wystąpić o jego przedłużenie.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 16 sierpnia 2016 21:23
`