Działkowcy w Wałbrzychu mogą spać spokojnie

12 kwietnia 2018 10:22. Rodzinne Ogrody Działkowe Podzamcze to największe w kraju skupisko działek rekreacyjnych. Fot. ilustracyjne / Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych
ogrody działkowe "podzamcze"

Tematy: 


15 marca 2018 roku Rządowe Centrum Legislacji przygotowało i skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt tzw. „specustawy mieszkaniowej” (ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących), mającej ułatwić, usprawnić i rozpędzić budownictwo mieszkaniowe w Polsce w ramach rządowego programu ” Mieszkanie Plus”. Projekt podday został także pod konsultacje społeczne.

Działkowcy z terenu całego kraju wskazują na realne niebezpieczeństwo, jakie w obecnej wersji dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców niesie za sobą przedstawiony tekst ustawy. Otwiera on drzwi właścicielom gruntów na których usytuowane są ogrody, by z pominięciem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zarządów ogrodów jak i samych działkowców, udostępniać deweloperom miejsca pod nowe budownictwo mieszkaniowe. Projekt specustawy mieszkaniowej pomija zupełnie ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, której przepisy sytuują rodzinne ogrody działkowe jako urządzenia użyteczności publicznej i zobowiązują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Sprawująca kuratelę nad częścią dolnośląskich rodzinnych ogrodów działkowych Okręgowa Rada Sudecka Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, podobnie jak wiele innych z całego kraju wystosowała swoje stanowisko adresowane do projektodawcy, w którym wyraża daleko idący niepokój kształtem ustawy i zapisami w niej zawartymi.

REKLAMA

Czy nad wałbrzyskimi działkowcami zawisło niebezpieczeństwo utraty ogródków? Zapytany o to Piotr Piątek, Dyrektor Biura Okręgu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju uspokaja:

– Przede wszystkim jest to projekt ustawy, więc do jej uchwalenia jeszcze daleka droga. Poza tym specustawa może w pierwszej kolejności dotknąć duże miasta, w których ogrody działkowe położone są często w samych centrach, na terenach wysoce atrakcyjnych inwestycyjnie, jak np. w Warszawie czy w Poznaniu. Jeśli ustawa wejdzie w życie, rzeczywiście może wydarzyć się taka sytuacja, że w miejscu dzisiejszych ogrodów działkowych, gminy będą mogły zgodnie z ustawą sprzedawać takie tereny deweloperom pod budownictwo mieszkaniowe.

W Wałbrzychu właścicielem terenów, na których położone są ogrody działkowe jest Gmina Wałbrzych, a Polski Związek Działkowców posiada do tych terenów w zdecydowanej większości prawo użytkowania wieczystego. W sumie do Polskiego Związku Działkowców należy ok. 10 tysięcy wałbrzyszan, zajmujących około 7600 działek rodzinnych.. Rodzinny Ogród Działkowy „Podzamcze” w Wałbrzychu zrzeszający ok. 3 tysiące działkowców – członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących ponad 2500 działek jest największym ogrodem działkowym w Polsce, położonym na jednym zwartym areale.

Wałbrzyscy działkowcy mogą spać spokojnie – uspokaja Arkadiusz Grudzień, rzecznik Urzędu Miasta w Wałbrzychu. – Gmina nie planowała i nie planuje żadnych inwestycji na terenie miejskich ogrodów działkowych, które pozostawać mają, tak jak do tej pory, azylem i dla wałbrzyszan.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 12 kwietnia 2018 10:22
`