Działania Aglomeracji Sudeckiej wsparte uchwałą Sejmiku Dolnośląskiego

2 lipca 2018 09:46. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisuje Deklarację Sudecką – dokument o wzajemnej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę wyrażającą poparcie dla postulatów wyrażonych w dokumencie pn. Deklaracja Sudecka. Jak napisała na facebooku wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk: Postulaty 107 samorządowców z liderem dr Roman Szełemej koncentrują się na zabezpieczeniu odpowiedniej wielkości finansowania z funduszy strukturalnych Unii i potrzebie kontynuacji interwencji w celu realizacji długofalowych celów polityki regionalnej na Dolnym Śląsku.

Podjęta jednomyślnie przez radnych Sejmiku Województwa uchwała podkreśla przekonanie samorządowców, że incjatywa Aglomeracji Sudeckiej staje się dobrym i skutecznym narzędziem walki o sprawy południa Dolnego Śląska.

REKLAMA

Poproszony przez nas o komentarz do uchwały podjętej przez Sejmik Województwa prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej powiedział:

Podjęcie uchwały wydaje się być naturalną konsekwencją zapoczątkowanej przez nas strategii. Teraz przed nami miesiące niełatwej, wspólnej pracy, żeby warunki pozyskania środków z przyszłej perspektywy finansowej były dobre. Podkreślam jednak, że to nie jest przełom – to potwierdzenie tego, że podjęte decyzje, kroki, były słuszne. 

Nie sposób nie zauważyć, że Sejmik Województwa potrzebował aż 7 miesięcy na podjęcie Uchwały wspierającej działania w obszarze nowo tworzącej się Aglomeracji Sudeckiej.

Na pewno sytuacja i postrzeganie inicjatywy nacechowanie było pewną ostrożnością – powiedział prezydent Roman Szełemej. – Obecność Sejmiku od początku była zauważalna. Przypominam, że na uroczystości podpisywania Deklaracji Sudeckiej we Wleniu obecny był Marszałek Województwa (Cezary Przybylski – dop. red.). 

Podjęcie uchwały zbiegło się bezpośrednio z wizytą na Dolnym Śląsku komisarzy unijnych, którzy uważnie przyglądali się nie tylko realizowanym z funduszy europejskich projektom – mogli również osobiście zweryfikować leżące u podstaw Deklaracji Sudeckiej tezy zapóźnionego w stosunku do północy województwa rozwoju południa Dolnego Śląska. Unijni urzędnicy spotkali się w Wałbrzychu z przedstawicielami większości ze 107 gmin-partycypantów Deklaracji Sudeckiej.

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 2 lipca 2018 09:46
`