Dolny Śląsk. Wyłudzali unijne dotacje. Straty to co najmniej 2,5 mln złotych. Grupa oszukała m. in. UMWD

2 czerwca 2022 20:33.

Dwie kobiety i mężczyznę, podejrzanych o wyłudzenie funduszy z Unii Europejskiej zatrzymała dolnośląska policja. Grupa wprowadziła w błąd Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Straty o szacowano na co najmniej 2,6 mln złotych.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od ponad 4 lat pracowali nad wielowątkową sprawą wyłudzeń funduszy z Unii Europejskiej, poprzez wprowadzanie w błąd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, powodując straty w kwocie nie mniejszej niż 2,6 mln zł. Nadzór nad tym postępowaniem sprawuje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – informuje dolnośląska policja.

Mundurowi ustalili, że w jednej z fundacji zajmujących się projektami związanymi z aktywizacją zawodową na rynku pracy w województwie dolnośląskim i opolskim może dochodzić do poważnych nieprawidłowości i wyłudzeń nienależnych środków finansowych. Podejrzenia potwierdziły dowody i przesłuchani w tej sprawie świadkowie.

REKLAMA

Proceder przestępczy polegał na tym, że do udziału w unijnych projektach rekrutowano osoby schorowane, niesamodzielne, wymagające całodobowej opieki i stałej pomocy personelu medycznego, które były już trwale nieaktywne zawodowo oraz osoby które w przyszłości nie byłyby w stanie podjąć zatrudnienia. Co więcej, były to osoby w podeszłym wieku, będące pensjonariuszami domów opieki i domów pomocy społecznej. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że znaczna część uczestników szkolenia ma orzeczoną całkowitą, trwałą lub okresową, ale trwającą w chwili prowadzonego kursu, niezdolność do pracy. Również wielu uczestników mało w chwili prowadzonego kursu przyznaną emeryturę z tytułu uzyskania wieku emerytalnego. Powyższe podważa zasadność zakwalifikowania ww. osób do szkoleń mających na celu aktywizację zawodową – informuje policja.

W sprawie zatrzymano dwie kobiety i 41-letniego mieszkańca Wrocławia. Mężczyzna decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Wobec całej trójki zastosowano zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad trzech milionów złotych.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 2 czerwca 2022 20:33
`