Dodano: 7 lipca 2022 13:16

Dolny Śląsk może stracić 10 mld złotych! Grupa samorządowców krytycznie o staraniach UMWD o unijną kasę

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ostra krytyka grupy samorządowców wobec działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie przygotowań do podziału funduszy unijnych dla naszego regionu. – Komisja Europejska przygotowała miażdżący raport na temat programu – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. W grę wchodzą miliardy złotych, które w najbliższych latach miały by trafić na Dolny Śląsk.

Chodzi o ponad 10 miliardów złotych, które w najbliższych latach mają trafić na Dolny Śląsk. To między innymi ponad 1,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ponad 550 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego dla rozwoju subregionu wałbrzyskiego.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027 w połowie marca trafił do Komisji Europejskiej. W połowie czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego otrzymał informację zwrotną i blisko pół tysiąca uwag dotyczących dolnośląskiego programu.

REKLAMA

Część samorządowców uważa, że tak duża liczba uwag i brak konkretnych działań ze strony marszałkowa zmierzających do ich wyjaśnień może skończyć się utratą unijnych miliardów.

Te uwagi mają charakter absolutnie fundamentalny. Między innymi jest wskazane, że program został przygotowany bez poszanowania zasady partnerstwa, która jest fundamentem funkcjonowania Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Bez poszanowania właściwego prawa głosu wszystkich interesariuszy – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

W ocenie samorządowców wnioski i uwagi przez nich kierowane były ignorowane w czasie przygotowań dolnośląskiego programu.

Przypominam, że chodzi o 10 miliardów złotych, które mają być wykorzystane w latach 21 – 27. Mamy już rok 22, to ryzyko, że nie zdołamy tych pieniędzy wykorzystać jest coraz większe, być może nawet pozyskać – dodaje prezydent Wałbrzycha.

Utrata unijnych pieniędzy może być szczególnie odczuwalna w regionie wałbrzyskim, który ma szanse na dodatkowe środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Szansę na te pieniądze miał mieć także powiat kamiennogórski. Zdaniem samorządowców marszałkowo nieskutecznie uzasadniło przyłączenie tego powiatu do projektu FST. Tym samym, powiat kamiennogórski, nawet jeżeli pieniądze będą, może ich w ogóle nie dostać.

Samorządowcy zwracają uwagę, że urząd marszałkowski od połowy czerwca nie zwrócił się do nich w sprawie ewentualnej poprawy programu i wyjaśnienia poprawek.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesłał dziś do mediów informację, w której chwali się pozyskaniem 10 miliardów złotych dla Dolnego Śląska. UMWD potwierdza wpłynięcie blisko pół tysiąca uwag dotyczących programu.

W połowie czerwca br. wszystkie regiony otrzymały uwagi Komisji Europejskiej do przesłanych projektów programów regionalnych. W przypadku programu dolnośląskiego jest to łącznie 490 uwag. Liczba ta jest porównywalna z liczbą oraz zakresem merytorycznym uwag, przekazanych pozostałym województwom. Liczba uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską do programów regionalnych waha się od 360 (program woj. pomorskiego) do 537 (program woj. łódzkiego) – czytamy w przesłanej do mediów informacji.

Urząd zapewnia jednocześnie, że rozmowy z Komisją Europejską w sprawie uwag trwają.

Aktualnie, w wyniku spotkań przedstawicieli regionów z Komisją Europejską oraz prowadzenia dialogu liczba uwag, w wyniku których konieczna będzie interwencja w zapisy programu, znacząco spada. Równocześnie trwają intensywne prace, poprzedzające formalne negocjacje zapisów programu regionalnego z Komisją Europejską. W ramach tych prac zostaną przygotowane odniesienia do uwag, przeprowadzone zostaną spotkania grup roboczych i rozmowy ze stroną rządową, która będzie koordynować proces negocjacji – czytamy dalej.

Urząd marszałkowski wydania decyzji zatwierdzającej dolnośląski program spodziewa się w ostatnim kwartale tego roku. Pierwsze konkursy, w ramach, których miały by być dzielone środki miały by być ogłoszone na początku przyszłego roku.

Briefing samorządowców Dolnego Śląska przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Fot. użyczone

Briefing samorządowców Dolnego Śląska przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Fot. użyczone

Briefing samorządowców Dolnego Śląska przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Fot. użyczone

Briefing samorządowców Dolnego Śląska przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Fot. użyczone

Briefing samorządowców Dolnego Śląska przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Fot. użyczone

Briefing samorządowców Dolnego Śląska przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Fot. użyczone

Briefing samorządowców Dolnego Śląska przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Fot. użyczone

Briefing samorządowców Dolnego Śląska przed siedzibą Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Fot. użyczone

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także