Demograficzna katastrofa. Polska kolejny rok z ujemnym przyrostem naturalnym. W Wałbrzychu nie jest lepiej.

31 maja 2016 11:07. Źródło: www.kurier.pap.pl, Fot.: Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

W 2015 r. przyrost naturalny w naszym kraju wyniósł – 0,7 – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. GUS wyliczył, że na koniec grudnia ub. roku było nas 38 mln 437 tys. osób.

Wałbrzych wpisuje się w ten niepokojący trend. Ujemny przyrost naturalny wynoszący -657 odpowiada przyrostowi naturalnemu -5,6 na 1000 mieszkańców Wałbrzycha. W 2015 roku urodziło się 919 dzieci. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie niższy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

60,3 proc. ludności Polski stanowili mieszkańcy miast, (w 1980 r. było to 58,7 proc., w 2000 r. 61,9 proc.); na 100 mężczyzn przypadało średnio 107 kobiet (w 1980 r.: 105, w 2000 r.: 106). Różnice między liczbą kobiet a mężczyzn mniejsze są na wsi, gdzie na jednego mężczyznę przypada – niezmienne od 1980 r. – 101 kobiet. W miastach na jednego pana przypada 111 pań i od lat ta różnica się powiększa (w 1980 r. na 100 mężczyzn mieszkańców miast przypadało 108 kobiet).

REKLAMA

Na każdy 1000 osób w 2015 r. urodziło się 9,6 nowych Polaków, zmarło jednak 10,3 osób – oznacza to, że w 2015 r. przyrost naturalny w Polsce był ujemny i wyniósł -minus 0,7. Dla porównania, w 1980 r. przyrost naturalny wynosił 9,6 proc., w 1990 r. 4,1 proc. w 2000 r. – 0,3 zaś w 2010 r. – 0,9.

Na przestrzeni lat zdecydowanie spadła śmiertelność niemowląt. O ile w 1980 r. na 1000 żywych urodzeń notowano 25,5 zgonów, o tyle w 2000 r. było to średnio 8,4 zgony, w 2010 r. – 5, a w 2015 r. – 4.

Spada też liczba zawieranych w Polsce małżeństw. W 1980 r. na 1000 osób zawierano średnio 8,6 małżeństw, w 2000 r. było to 5,5 zaś w 2015; 4,9. Wzrasta za to ilość rozwodów; na 1000 osób w 1980 r. odsetek rozwodów wynosił 1,1; w 2015 to 1,8 proc.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 31 maja 2016 11:07
`