Decyzją Rady Miasta rok 2019 w Wałbrzychu będzie Rokiem Europy

31 stycznia 2019 11:09. Flagi Unii Europejskiej, Polski i Wałbrzycha na wałbrzyskim Ratuszu. 30.01.2019 r. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Rada Miasta przyjęła projekt uchwały stanowiącej rok 2019 rokiem Europy w Wałbrzychu. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych. Jedna osoba wstrzymała się – przeciw było 3 Radnych.

Taką uchwałą chcemy pokazać, że wałbrzyszanie są beneficjentami wszystkiego, co wspólnota europejska niesie za sobą – powiedziała przedstawiająca założenia uchwały Marta Tumidalska

Przyjęcie projektu uchwały poprzedziła gorąca dyskusja. W uzasadnieniu do uchwały odwołano się między innymi do wielokulturowej historii Wałbrzycha:

REKLAMA

W Wałbrzychu podkreślamy tolerancję dla ludzi, narodów, kultury, wyznań, religii i pokojowego współistnienia, bowiem tuż po wojnie nasze miasto można było utożsamiać z „małą Europą”. Wałbrzych stał się domem dla Polaków, Francuzów, Niemców, Belgów, Greków i wielu innych narodów. – czytamy w uzasadnieniu – Był miejscem dla pokojowego współistnienia Żydów, Chrześcijan, Prawosławnych, Ewangelików. Przyjechali tu emigranci, imigranci, repatrianci, reemigranci. 

Przytoczony wkład Polski w rozwój Wspólnoty Europejskiej:

Pamiętamy i podkreślamy wkład Polski i Polaków w rozwój Europy jako wspólnoty, jednocześnie znamy wagę i wkład Unii Europejskiej w rozwój gospodarczy i społeczny nie tylko naszego kraju, ale także regionów i miast. Musimy Pamiętać, że Europa to nie tylko państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej, ale w głównej mierze nasze dziedzictwo kulturowo – historyczne oparte na wartościach, których promowanie jest naszą powinnością i obowiązkiem.

W myśl uchwały raz dziennie, po hymnie Wałbrzycha, odtwarzany będzie hymn Polki i Hymn Unii Europejskiej.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 31 stycznia 2019 11:09
`