Czy wyjście na działkę jest dziś zgodne z prawem? Polski Związek Działkowców odpowiada i instruuje

5 kwietnia 2020 10:55. Rodzinne Ogrody Działkowe na Podzamczu to największy tego typu miejsce w Polsce. Znajduje się tam ponad 3 tysiące ogródków.

Tematy: 


To jest Nasz news

Do informacji, które tu opisujemy pierwsi dotarli reporterzy Dziennika Wałbrzych. Dziękujemy za to, że nas czytacie. Jeśli macie ciekawe informacje, lub byliście świadkami zdarzenia / wypadku – dajcie nam znać! Dziękujemy!

– Informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD – napisali członkowie zarządu PZDz. w komunikacie z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.

W dalszej części komunikatu Zarząd wyjaśnia, że prawny do indywidualnej działki upoważnia działkowca i jego rodzinę do przebywania na jej terenie, wyklucza też, w myśl obowiązujących przepisów, wprowadzenie zakazu jej użytkowania.

– Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń – piszą działkowcy w komunikacie.

REKLAMA

Jednocześnie zarząd, z uwagi na obowiązujący stan epidemii wprowadza zakaz przebywania na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych osób trzecich. Podjęto także decyzję o zamknięciu części wspólnych ogrodów, takich jak świetlic, placów zabaw, a do działkowców zaapelowano o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności oraz powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Zarząd odniósł się także do prób karania przez policję i straż miejską osób znajdujących się na działkach. Uznano takie działania za niezgodne z obowiązującymi przepisami:

Powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z  bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wałbrzyskie Rodzinne Ogrody Działkowe na Podzamczu są największe w Polsce. Założone w 1977 roku obecnie składają się z niemal 3 tysięcy ogródków.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 5 kwietnia 2020 10:55
`