Dodano: 25 marca 2024 09:50

Wałbrzyska Barbórka na liśćie UNESCO? Do końca marca wniosek w tej sprawie trafi do paryskiego biura UNESCO

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


Do końca marca do paryskiego biura UNESCO trafi międzynarodowy wniosek o wpisanie wybranych tradycji górniczych na listę UNESCO. Polskę, poza górnikami z Górnego Śląska, we wniosku reprezentuje Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Na liście UNESCO mogą się znaleźć tradycje związane z wałbrzyską Barbórką, tu chodzi przede wszystkim o „Szychtę Szkolną” i „Wielką Paradę Górniczą” organizowane od lat w mieście. Swoje tradycje zgłaszają w ramach tego wniosku także górnicy z Luksemburga i Austrii.

Szanse na wpis są ogromne. Już w 2022 roku wałbrzyskie tradycje związane z obchodami górniczej Barbórki zostały docenione i wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa. Tu mowa przede wszystkim o Szychcie Szkolnej i paradzie górniczej – imprezach  unikatowych w skali kraju.

– To dało nam akces do tego, abyśmy mogli również z innymi górnikami – w szczególności tutaj mowa o Górnym Śląsku – ubiegać się o to, aby te nasze tradycje i dziedzictwo tak naprawdę wielopokoleniowe było dostrzeżone również na świecie – mówi Marta Wróbel, zastępca dyrektora Starej Kopalni.

REKLAMA

W połowie marca w Ministerstwie  Kultury odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 30 kopalń, obiektów pokopalnianych, stowarzyszeń i grup nieformalnych kultywujących tradycje górnicze. Uzgodniono i podpisano finalną wersję wniosku, który do końca marca ma trafić do sekretariatu UNESCO w Paryżu.

– Jest to wniosek międzynarodowy. W tym wniosku są górnicy z Austrii i z Luksemburga. Wniosek ten został wszystkim nam przedstawiony jako wersja ostateczna, do tego wniosku są załączniki – to jest dokumentacja fotograficzna i ośmio minutowy film. Wszyscy zgodziliśmy się z treścią tego wniosku – wyjaśnia Jan Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Rozpatrywanie wniosku może potrwać nawet 1,5 roku. Jeśli zakończy się pozytywnie, Barbórka w 2025 roku odbędzie się w Wałbrzychu już pod auspicjami UNESCO.

Ostatni wózek z węglem wyjechał z wałbrzyskich kopalń w 1996 roku. Pomimo tego, od prewie 30 lat w Wałbrzychu obchody święta górniczego są wciąż kultywowane.

Parada Górnicza. Barbórka 2023. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Parada Górnicza. Barbórka 2023. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Parada Górnicza. Barbórka 2023. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Barbórka 2022. Parada Górnicza. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Barbórka 2018 – Prada gornicza i karczma piwna. 4.12.2018 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Szychta rodzinna – pierwssza z cyklu imprez barbórkowych organizowanych przez CNiS Stara Kopalnia. 2.12.2018 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Szychta rodzinna – pierwssza z cyklu imprez barbórkowych organizowanych przez CNiS Stara Kopalnia. 2.12.2018 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Szychta rodzinna – pierwssza z cyklu imprez barbórkowych organizowanych przez CNiS Stara Kopalnia. 2.12.2018 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Szychta rodzinna – pierwssza z cyklu imprez barbórkowych organizowanych przez CNiS Stara Kopalnia. 2.12.2018 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Szychta rodzinna – pierwssza z cyklu imprez barbórkowych organizowanych przez CNiS Stara Kopalnia. 2.12.2018 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także