Co czwarty maturzysta na Dolnym Śląsku oblał egzamin dojrzałości. To najgorszy wynik w kraju

5 lipca 2022 11:36.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła dziś wyniki tegorocznych matur. W naszym województwie egzamin dojrzałości zdało 75 procent uczniów. To najsłabszy wynik na mapie kraju. W Wałbrzychu są małe sukcesy. Wszyscy maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego, którzy zdawali międzynarodową maturę zaliczyli egzamin.

W całym kraju egzamin dojrzałości zdało 78,2 procent maturzystów. 6,3 procent oblało cały egzamin. Jak sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku? 75 procent absolwentów dolnośląskich szkół średnich, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości zaliczyła go pozytywnie. Wśród pozostałych 19 procent ma szansę na poprawkę – wynika z danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zdecydowanie lepiej wypadł język polski niż matematyka. Maturę z polskiego zaliczyło 95 procent maturzystów, z matematyki 82 procent.

REKLAMA

Ci, którzy nie zdali do 12 lipca muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. 23 sierpnia zaplanowano część pisemną.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała także, jak z egzaminem dojrzałości poradzili sobie Ukraińcy, którzy postanowili przystąpić do matury w Polsce. 52,9 procent z nich zdało maturę. 41,2 procent ma prawo do poprawki. Niespełna 6 procent oblało cały egzamin maturalny.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 5 lipca 2022 11:36
`