Chcą przyciągnąć młodzież do Wałbrzycha. W Ratuszu podpisano w tej sprawie porozumienie

18 września 2017 12:17. Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych, NSK i PWSZ w Wałbrzychu. Na zdjęciu: dr Małgorzata Babińska prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS (L) prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej (Ś), oraz Andrzej Gajdziński z zarządu NSK Steering Systems Europe (P). fot. Arek Grudzień / UM Wałbrzych

Tematy: 


W wałbrzyskim Ratuszu podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Gminą Wałbrzych, NSK oraz PWSZ AS, którego przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia pt. „WAŁBRZYCH – studiuj, pracuj, mieszkaj!”,  będącego wspólnym projektem miasta Wałbrzych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz fabryki NSK Steering Systems Europe, jednego z wiodących na świecie producentów łożysk tocznych oraz rozwiązań w zakresie techniki liniowej i układów kierowniczych.

Celem projektu jest współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych działań promujących Wałbrzych jako miasta atrakcyjnego pod względem zamieszkania, studiowania i pracy zawodowej. To pierwszy w historii naszego miasta projekt, gdy pod wspólnym szyldem różne jednostki (miasto, publiczna uczelnia oraz duża fabryka zlokalizowana w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) planują wspólnie zachęcać młodych ludzi do związania swoich losów z Wałbrzychem.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Gminy Wałbrzych prezydent Roman Szełemej, dr Małgorzata Babińska prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS oraz Andrzej Gajdziński z zarządu NSK Steering Systems Europe.

REKLAMA

Prezydent Roman Szełemej wielokrotnie podkreślał niebezpieczeństwo, jakim jest wyludnianie południa Dolnego Śląska, którego mieszkańcy szukają lepszych perspektyw bliżej stolicy województwa, kraju lub w ogóle poza jego granicami. Dzisiejsze porozumienie wpisuje się w propagowany przez Prezydenta Program Dolny Śląsk 2020-30, mający wyrównać tempo rozwoju południowej i północnej części naszego województwa.

Z Wałbrzycha, w którym w 1991 roku mieszkało ok. 146 tysięcy mieszkańców wyjechała prawie 1/4 populacji. Dziś w mieście mieszka ok. 110 tysięcy, a raport PAN opublikowany w sierpniu tego roku klasyfikuje go w gronie 120 miast Polski, którym grozi zapaść demograficzna i społeczna.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych, NSK i PWSZ w Wałbrzychu. Na zdjęciu: dr Małgorzata Babińska prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS (L) prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej (Ś), oraz Andrzej Gajdziński z zarządu NSK Steering Systems Europe (P). fot. Arek Grudzień / UM Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 18 września 2017 12:17
`