Dodano: 24 czerwca 2024 16:45

Burmistrz Głuszycy Roman Głód otrzymał absolutorium za 2023 rok

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Artykuł powierzony

Tematy: 


18 czerwca odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Głuszycy, jedna z najważniejszych sesji w roku. Rada Miejska podjęła kluczowe decyzje dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Romanowi Głodowi, za wykonanie budżetu Gminy Głuszyca za rok 2023. Ponadto, Włodarzowi Gminy przyznano wotum zaufania, co świadczy o zaufaniu Radnych do jego dotychczasowej pracy oraz przekonaniu o zasadności podejmowanych decyzji w przyszłości.

Sesję poprzedziła szczegółowa dyskusja nad raportem o stanie Gminy oraz realizacji ubiegłorocznego budżetu. Podczas tej debaty, zgromadzeni zwrócili uwagę na istotne kwestie, takie jak spadek liczby ludności w Gminie.  Warto zaznaczyć, że mimo trudnej sytuacji demograficznej, zauważono pozytywny trend spadku liczby rodzin korzystających z pomocy OPS-u od 2017 roku.

Roman Głód podkreślił znaczenie wsparcia dla seniorów, wskazując na inicjatywy takie jak Dzienny Dom Opieki Senior+ oraz Klub+, które oferują różnorodne zajęcia i wyjazdy dla starszych mieszkańców Gminy. Zaznaczył również, że samorząd podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zadbać o swoich seniorów, w tym organizując spotkania świąteczne dla najuboższych, samotnych i potrzebujących. Burmistrz przedstawił także kierunki działań mające na celu zwiększenie liczby ludności w Gminie, stawiając na rozwój mieszkalnictwa komunalnego oraz transportu do zakładów pracy w Wałbrzychu. Istotnymi inwestycjami są również modernizacja budynku byłego gimnazjum na potrzeby nowoczesnego przedszkola oraz odwiert geotermalny, który mógłby uniezależnić Gminę od zewnętrznych źródeł ciepła.

REKLAMA

Podczas dyskusji nad budżetem, zauważono, że Głuszyca nie posiada gigantycznych wpływów z tytułu podatków, co sprawia, że każdy budżet to kompromis pomiędzy potrzebami mieszkańców a faktycznymi możliwościami. Burmistrz wraz z zespołem skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na inwestycje infrastrukturalne oraz projekty społeczne, co stanowi klucz do zrównoważonego rozwoju. Dzięki publicznym środkom funkcjonuje bezpłatna komunikacja gminna oraz usługa „door to door” dla mieszkańców, co pozwala na zniwelowanie wykluczenia transportowego.

III Sesja Rady Miejskiej w Głuszycy zakończyła się przyjęciem planu pracy na 2024 rok. Radni jednogłośnie poparli udzielenie absolutorium Burmistrzowi, co świadczy o zaufaniu do jego kompetencji i dalszych działań na rzecz rozwoju Gminy.

Roman Głód wraz z współpracownikami zyskali mocne poparcie Rady Miejskiej, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość Gminy Głuszyca i dalsze działania podejmowane na rzecz jej mieszkańców.

fot. użyczone Urząd Głuszyca

fot. użyczone Urząd Głuszyca

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Artykuł powierzony

To jest artykuł powierzony nadeslany przez naszego partnera. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w artykule.

Zobacz także