Budżet Wałbrzycha. Deficyt blisko 38 mln. Sama obsługa długu miasta to w przyszłym roku 65 mln!

16 grudnia 2022 11:24. Wałbrzych, Śródmieście. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Dochody Wałbrzycha mają wynieść ponad 770 milionów złotych, wydatki zaplanowano na poziomie blisko 809 milionów złotych. Sama obsługa długu miasta będzie kosztowała 65 milionów złotych! Na inwestycje miasto chce przeznaczyć w przyszłym roku ponad 155 mln złotych.

Przyszłoroczny budżet będzie znacząco niższy od budżetu w obecnym roku. W tym roku wydatki miasta mają przekroczyć miliard złotych. Dochody – blisko 900 mln złotych.

Przyszłoroczny budżet zakłada wydatki o blisko 200 milionów niższe. Najwięcej, bo ponad 450 milionów złotych pochłoną wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych. Na inwestycje miasto chce wydać w przyszłym roku ponad 155 mln złotych.

REKLAMA

W komentarzu do uchwały budżetowej prezydent Wałbrzycha zwracał uwagę na inflację, sięgającą ponad siedemnastu procent. W jego ocenie koszty inwestycji w zestawieniu z ubiegłym rokiem wzrosły jednak nawet dwukrotnie. Roman Szełemej mówił o „rozpaczliwym szukaniu” środków w budżetach, ale i o budżetowym „prowizorium”.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat wałbrzyskiego budżetu, ale nie zabrakło uwag.

Planowany w 2023 roku deficyt budżetu gminy w kwocie 37.761.077,69 zł oraz źródło jego sfinansowania dotyczy wydatków majątkowych, które nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach majątkowych – czytamy w opinie RIO.

RIO podkreśla w swojej opinii także fakt, że w 2023 roku poziom zadłużenia gminy stanowi 92,80% planowanych dochodów.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 16 grudnia 2022 11:24
`