Boguszów-Gorce. Jacek C. bez wotum zaufania i absolutorium. To pierwszy krok do odwołania burmistrza?

26 czerwca 2019 09:57. Jacek C. – Burmistrz Boguszowa-Gorc. fot. Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Rada Miasta Boguszowa-Gorc nie udzieliła wotum zaufania przebywającemu od pół roku w areszcie burmistrzowi miasta Jackowi C. W głosowaniu nie poprzedzonym dyskusją za udzieleniem wotum głosowały 2 osoby, przeciw było 6. 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Rada miasta pozytywnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu przez gminę. Podkreślono, że uwag nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa, która wydala pozytywna decyzje dotyczącą udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Radni podkreślali jednak, że w do wykonania budżetu przyczynili się przede wszystkim pracownicy urzędu oraz poprzedni burmistrz, dlatego w krótkich wystąpieniach przed głosowaniem kilku radnych zapowiedziało wstrzymanie się od głosu.
Podobnie postąpili inni radni, którzy w całości wstrzymali się od głosu w tej sprawie, tym samym nie udzielając burmistrzowi Jackowi C. absolutorium.

REKLAMA

Jako 13 punkt dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta głosowany ma być wniosek radnych opozycyjnych o odwołanie ze stanowiska obecnego burmistrza, Jacka C.

Wotum zaufania to wyraz poparcia dla polityki danego burmistrza i sposób wyrażenia aprobaty dla jego działań. Nieudzielenie wotum nie wiąże się jednak z żadnymi konsekwencjami. Można uznać jednak, że to ostrzeżenie, a w sytuacji Jacka C. być może brak możliwości oceny pracy burmistrza, który przebywa w areszcie. Może na to wskazywać duża liczba głosów wstrzymujących się.

O wiele poważniejsze w konsekwencjach jest nieudzielenie absolutorium. Z ustawy o samorządzie wynika, że brak absolutorium może uruchomić procedurę usunięcia burmistrza ze stanowiska.

„1. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a cel powołania komisji rewizyjnej ust. 3.”

Procedurę rada może rozpocząć najwcześniej za dwa tygodnie, musi jednak w tej sprawie przyjąć odrębną uchwałę. Co ważne, rada musi zapoznać się wcześniej z wyjaśnieniami burmistrza. Jak Jacek C. w obecnej sytuacji złoży wyjaśnienia? Nie wiadomo.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 26 czerwca 2019 09:57
`