Boguszów-Gorce. 3 tysiące podpisów w sprawie referendum o odwołanie burmistrza

16 grudnia 2019 20:18. Boguszów-Gorce. Ratusz. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


– Dziś wysłaliśmy zebrane podpisy do komisarza wyborczego. Czekamy na decyzję w sprawie referendum – napisał Daniel Lubiński, radny Boguszowa-Gorc. Sprawa dotyczy referendum w sprawie odwołania oskarżonego o przestępstwa finansowe i powoływanie się na wpływy Jacka C.

Radni zbierali podpisy od dwóch miesięcy. Teraz listy trafią do komisarza wyborczego i tam poddane zostaną merytorycznej weryfikacji. Jeśli zakończy się ona pozytywnie, Komisarz Wyborczy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku ma obowiązek wydać postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku.

O terminie referendum decyduje komisarz wyborczy w postanowieniu o jego przeprowadzeniu. Głosowanie powinno odbyć się w dzień wolny od pracy w ciągu 50 dni od opublikowania postanowienia komisarza o przeprowadzeniu głosowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym albo uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, uwzględniającego skargę na decyzję komisarza o odrzuceniu wniosku mieszkańców w sprawie referendum lub niedotrzymaniu terminu na rozpatrzenie wniosku.

REKLAMA

Wynika z tego, że ewentualne referendum w Boguszowie-Gorcach w sprawie odwołania burmistrza Jacka C. mogłoby się odbyć w kwietniu 2020 roku.

To kolejna próba doprowadzenia do referendum podjęta przez część boguszowskich radnych. Poprzednia, proponująca przeprowadzenie referendum na podstawie uchwały Rady Miasta nie zyskała poparcie radnych zrzeszonych wkoło Jacka C.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 16 grudnia 2019 20:18
`