ALBA będzie żądała odzkodowania. List do prezydenta Wałbrzycha i burmistrza Jedliny

11 października 2016 14:39. 28.08.2016 Wałbrzych. Ratusz na placu Magistrackim. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Witold Seńczuk – prezes ALBA Dolny Śląsk, która przegrała przetarg na odbiór śmieci z terenów gminnych, napisał listy do prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja oraz burmistrza Jedliny Leszka Orpla, w którym informuje o rażących jego zdaniem naruszeniach obowiązujących przepisów, jakich miała dopuścić się firma Komunalnik oraz pracownicy obu urzędów, odpowiedzialni za dopuszczenie do zaistniałej sytuacji.

Prezes Seńczuk w swoim liście zarzuca burmistrzowi Orplowi podjęcie i kontynuowanie współpracy z firmą nieprzestrzegającą przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadowej, natomiast w liście do prezydenta Szełemeja informuje o fakcie zgłoszenia przez firmę Komunalnik bazy magazynowo-transportowej, która w żadnym wypadku nie powinna i nie może być uznawana w świetle obowiązujących przepisów.

Prezes Alby przypomina, że wymogi powinna spełniać baza, bardzo szczegółowo określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska ze stycznia 2009 roku. Podnosi także, iż uznanie przez Prezydenta zgłoszonej bazy to zgoda na łamanie prawa i ewidentne narażenia środowiska na szkody, a także narażanie zdrowia ludzkiego oraz na konsekwencje skażenia gleby, powietrza.

REKLAMA

Seńczuk poinformował w liście, iż w związku z „…dopuszczeniem, przy pełnej wiedzy, do udzielenia zamówienia podmiotowi nie spełniającemu kryteriów określonych w postępowaniu przetargowym, oraz pomimo wskazań nieprawidłowości utrzymywania na terenie gminy procederu nienależytego wykonania umowy, poprzez akceptowanie bezprawia…” Alba Dolny Śląsk zamierza wystąpić z żądaniem odszkodowania.

***

8 września 2016 r. rozstrzygnięty został przetarg na świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (…) w Wałbrzychu. Stanęły do niego dwie firmy: świadcząca do tej chwili usługi komunalne ALBA Dolny Śląsk oraz PHU Komunalnik sp. z o.o. z Wrocławia. Różnica w wycenie świadczonej usługi była ogromna – prawie 17 mln złotych. Alba Dolny Śląsk odwołała się od wyników przetargu do Krajowego Kolegium Odwoławczego.

 

List prezesa Alby do Prezydenta Romana Szełemeja

List prezesa Alby do Prezydenta Romana Szełemeja

List prezesa Alby do Prezydenta Burmistrza Leszka Orpla

List prezesa Alby do Prezydenta Burmistrza Leszka Orpla

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 11 października 2016 14:39
`