Od 9 miesięcy czekają na wycięcie suchego drzewa. Urzędnicza gehenna z martwym drzewem w tle

9 września 2016 18:06. 09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Mieszkańcy ulicy Blankowej od miesięcy proszą o wycięcie uschniętego drzewa, rosnącego samotnie w samym rogu trawnika, tuż przy chodniku. Łamiące się pod naporem wiatru gałęzie spadają przechodniom na głowy, uderzają w parkujące nieopodal samochody, nieświadome niebezpieczeństwa dzieci wspinają na spróchniały pień, który przeżarty przez korniki trzyma się już tylko siłą woli.

Niedawno minęła 3 rocznica tragicznego w skutkach wypadku. W 2013 roku złamane pod własnym ciężarem drzewo zabiło w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju dziecko. Na prośbę naszych czytelników z ulicy Blankowej postanowiliśmy zainteresować się sprawą trwających w nieskończoność procedur wycinki uschniętego drzewa na Podzamczu.

25 sierpnia za pomocą systemu naprawmyto.pl zgłosiliśmy alert wskazujący truchło drzewa jako potencjalne niebezpieczeństwo.  Tylko, albo aż tydzień potrzebowała straż miejska, żeby w komentarzu do alertu poinformować nas, że problem jest jej znany i został zgłoszony zarządcy terenu (Gmina Wałbrzych, przyp. redakcji) w lipcu 2016 roku.

REKLAMA
Screen z www.naprawmyto.pl

Screen z www.naprawmyto.pl

Minęło kilka dni, zanim ustaliliśmy dalszą ścieżkę proceduralną, jaką musi pokonać wniosek o wycięcie drzewa, obojętnie żywego, czy już martwego. Dziś już wiemy, że zarządcą tej części terenu przy ulicy Blankowej jest co prawda Gmina Wałbrzych, jednak wszelkie sprawy i wnioski dotyczące wycinki drzew kierowane przez ZDiKUM do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Nie poprzestawaliśmy w wysiłkach. 8 września otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Do wysłanego dwa dni wcześniej zapytania  odniósł się Pan Grzegorz Idzikowski, kierownik Działu Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej.

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa (Klon o obwodach pni w cm: 120, 86, 84) zlokalizowanego na działce nr ewid. 93/3, obręb Podzamcze w Wałbrzychu, wystąpił do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w dniu 14 kwietnia 2016 r. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. (…)

Odnosząc się do zagadnienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w sąsiedztwie przedmiotowego drzewa, to informuję, że wraz z wnioskiem nie przekazano informacji o szczególnym ryzyku, jakie stwarza to drzewo. Podano informację: „Przyczyna zamierzonego usunięcia: drzewo suche”. Po raz pierwszy o tym, że drzewo stwarza zagrożenie dowiedzieliśmy się od Pana ze wspomnianego zawiadomienia z dnia 6 września 2016 r. przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwzględniając szczególną sytuację przeprowadzono w dniu 7 września 2016 r. oględziny przedmiotowego drzewa, jako niezbędną czynność postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (D.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że przedmiotowe drzewo jest zlokalizowane w pasie drogowym drogi publicznej, niezbędne jest uzgodnienie projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Uzyskanie takiego uzgodnienia może trwać 30 dni.

Odnosząc się do zagadnienia przewlekłości rozpatrywania spraw, to uprzejmie informuję, że wynika ona z konieczności rozpatrywania bardzo wielu wniosków zgodnie z kolejnością ich napływu. W uzasadnionych przypadkach wnioski są rozpatrywane szybciej, poza kolejnością ich rejestracji.

Ponadto informuję, że dzisiaj tj. w dniu 8 sierpnia 2016 r.,  Wydział Środowiska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w celu uzyskania stosownego uzgodnienia, o którym była mowa powyżej.

W rozpatrywanej sprawie bezzwłocznie po uzyskaniu wspomnianego uzgodnienia zostanie udzielone w drodze decyzji zezwolenie na usunięcie ww. drzewa bez opłat na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, gdyż ww. drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Mamy nadzieję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pozytywną decyzję w sprawie wycięcia feralnego drzewa wyda jeszcze przed jesiennymi ulewami i nawałnicami, a spróchniały pień i rosochate gałęzie przestaną straszyć i zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców ulicy Blankowej.

09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.09.2016 Spróchniałe drzewo na ulicy Blankowej. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 9 września 2016 18:06
`