5 skazanych z Aresztu Śledczego będzie pracowało na rzecz miasta. Dziś podpisano w tej sprawie umowę

14 czerwca 2016 14:44. 14.06.2016 Wałbrzych, Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej (z lewej) oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Wałbrzychu ppłk Piotr Pietruszka podczas podpisali umowę o możliwaości zatrudniania skazanych osadzonych w areszcie do prac społecznie użtecznych na rzecz Gminy Wałļrzych fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Dziś w godzinach południowych prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej w imieniu Gminy Wałbrzych oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Wałbrzychu ppłk Piotr Pietruszka podpisali współne porozumienie, na mocy którego część skazanych przebywających w areszcie zatrudniona będzie przy pracach społecznie użytecznych wykonywanych na rzecz Gminy Wałbrzych. Parafowanie umowy poprzedzone było starannymi przygotowaniami i ustaleniami prawnymi. Proces nadawania ram umowie z ramienia gminy nadzorował dla Ryszard Błażnik – doradca prezydenta ds bezpieczeństwa oraz szef Zespołu do opracowania i wdrożenia programu w zakresie poprawy porządku publicznego, czystości i estetyki miasta Wałbrzycha.

Podpisując umowę szef Aresztu Śledczego  ppłk Piotr Pietruszka podkreślił, że prace społecznie użyteczne to jedne z najważniejszych działań podejmowanych wobec skazanych. Władze więzienne starają się nieustannie zwiększać liczbę skazanych podejmujących takie zadania – stąd inicjatywa gminy została bardzo dobrze przyjęta.

– U wielu skazanych trafiających do aresztu występuje znaczący deficyt nawyku pracy i to właśnie wzbudzenie tego nawyku jest główny celem naszych działań. Podejmowanie przez skazanych pracy zmniejsza prawdopodobieństwo powrotu do przestępstwa.

REKLAMA

Na mocy podpisanej dziś umowy od 1 sierpnia przez rok 5 skazanych ma podjąć prace na rzecz instytucji administracji publicznej. Liczba skazanych w zamyśle maksymalnie duża, zależała będzie od bieżącej analizy potrzeb oraz możliwości aresztu. Skazani będą praco wali w systemie nadzoru bez konwojenta – będą odbierani oraz odprowadzani do aresztu przez wyznaczonego pracownika gminy.

– Doświadczenie pokazało, że skazani pracują rzetelnie i sumiennie wywiązują się z powierzonych im obowiązków. Zatrudniani byli zwykle przy pracach porządkowych, czy pracach przy odzyskiwaniu kostki brukowej. – poinformował zebranych w Ratuszu dziennikarzy ppłk Pietruszka. – według danych jakie przekazał nam rzecznik Aresztu gmina może rocznie zaoszczędzić do 110 tysięcy złotych kosztów tych najprostszych, ale koniecznych do wykonania prac.

W przeszłości skazani pracowali już na rzecz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

– Sami  skazani  wykazują chęć pracy – jest to pewien rodzaj przywileju, który może być wykorzystywany dla celów społecznie użytecznych. Cieszymy się z podjętej współpracy i mamy nadzieję, że po 12 miesiącach będzie ona kontynuowana. – powiedział ppłk Pietruszka.

Areszt Śledczy w Wałbrzychu znajdujący się przy ulicy Słowackiego w Wałbrzychu przeznaczony dla tymczasowo zatrzymanych lub dla tych, wobec których prowadzone są czynności procesowe. Jest to najmniejsza tego typu placówka na Dolnym Śląsku, w której osadzonych jest ok 118 skazanych. prawie 30 znajduje zajęcie przy pracach wewnętrznie koniecznych – w kuchni, przy sprzątaniu czy jako fryzjerzy.

14.06.2016 Wałbrzych, Ryszard Błażnik, szef zespołu do opracowania i wdrożenia programu w zakresie poprawy porządku publicznego, czystości i estetyki miasta Wałbrzycha w UM w Wałbrzychu oraz doradca Prezydenta Wałbrzycha ds. Bezpieczeństwa miasta, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

14.06.2016 Wałbrzych, Ryszard Błażnik, szef zespołu do opracowania i wdrożenia programu w zakresie poprawy porządku publicznego, czystości i estetyki miasta Wałbrzycha w UM w Wałbrzychu oraz doradca Prezydenta Wałbrzycha ds. Bezpieczeństwa miasta, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 14 czerwca 2016 14:44
`